PKT TRENING CENTAR

Pravila izdavanja računa u sistemu PDV-a i pripreme za novi Zakon o elektronskom fakturisanju

18. 3. 2021.

U pripremi je donošenje novog Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim će biti propisana obaveza i pravila izdavanja elektronskih faktura. Inače, Zakon o PDV-u primenjuje se više od 16 godina, ali u praksi još uvek postoje problemi u pogledu izdavanja računa, odnosno iskazivanja propisanih elemenata. Obveznici vrlo često izdaju neispravne račune što dovodi do osporavanja prava na odbitak prethodnog poreza. 

Trening je namenjen svim licima koja se bave PDV-om, a posebna preporuka je da se na trening prijave lica koja se neposredno bave izdavanjem, prijemom i kontrolom računa.  

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Obaveza izdavanja računa
 • Pravilno iskazivanje elemenata računa
 • Avansni račun i račun za promet
 • Izdavanje avansnih računa koji se ujedno smatraju konačnim
 • Izdavanje dokumenata o izmeni poreske osnovice
 • Sadržina računa za pojedine vrste prometa
 • Specifičnosti izdavanja računa u oblasti građevinarstva i prometa objekata
 • Storniranje pogrešno izdatih računa
 • Izdavanje novih (ispravnih) računa u toku ili nakon poreske kontrole
 • Izdavanje dokumenta o obračunu iz člana 43. Zakona o PDV-u
 • Sadržina računa prema drugim propisima
 • Iskustva iz poreskih kontrola i druge specifične situacije iz prakse
 • Pravila elektronskog fakturisanja
 • Osnovni elementi elektronske fakture
 • Postupanje sa elektronskim fakturama

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

18. mart 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).