PKT TRENING CENTAR

Povratna ambalaža i upravljanje ambalažnim otpadom - poreski tretman s aspekta PDV-a

30. 11. 2021.

Novim (tzv. jedinstvenim) Pravilnikom o PDV-u propisana su nova pravila u pogledu uticaja povratne ambalaže na osnovicu za PDV, kao i postupanje obveznika u slučaju nevraćanja te ambalaže u određenom roku. Propisana je i obaveza vođenja evidencije o datumu i količini predate ambalaže, kao i licu kojem je ambalaža predata. Nova pravila primenjivaće se na isporuke povratne ambalaže koje će biti izvršene od 1. januara 2022. godine. Međutim, na kraju 2021. godine obveznici su dužni da izvrše popis ambalaže i utvrde presek stanja, koji će kod pojedinih obveznika rezultirati obavezom obračuna PDV-a na manjak povratne ambalaže koja do tada nije zaračunata kupcima. 

Povezana tema jeste promet usluge upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kod učesnika u ovom prometu postoje nedoumice i problemi u pogledu pravilnog određivanja datuma prometa usluge i izdavanja računa u skladu sa Zakonom o PDV-u, što dovodi do rizika osporavanja prava na odbitak prethodnog poreza.  

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Obaveza popisa i utvrđivanja manjka ambalaže na kraju 2021. godine
 • Uticaj vrednosti ambalaže na osnovicu za PDV - primena novih pravila od 1. januara 2022. godine
 • Obaveza vođenja evidencije o povratnoj ambalaži
 • Povratna ambalaža u prometu dobara između proizvođača i trgovca na malo i veliko
 • Rok vraćanja povratne ambalaže
 • Vraćanje ambalaže čija je vrednost bila zaračunata primaocu dobara
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu ambalaže 
 • Povratna ambalaža u prometu dobara između trgovca na malo i krajnjeg kupca uz naplatu kaucije
 • Upravljanje ambalažnim otpadom - usluga koju pružaju operateri
 • Određivanje datuma prometa usluge upravljanja ambalažnim otpadom
 • Obračun PDV-a na osnovu mesečnih izveštaja klijenata o količinama plasirane ambalaže
 • Postupanje operatera kada klijent dostavi pogrešne podatke u mesečnom izveštaju

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

30. novembar 2021. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).