PKT TRENING CENTAR

Novi paket mera pomoći privrednim subjektima (Program direktnih davanja iz budžeta)

19. 2. 2021.
 

Vlada Republike Srbije donosi uredbu čiji će sastavni deo biti Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru. Programom se uređuje prihvatanje, način i postupak isplate, uslovi korišćenja i gubitak prava na direktna davanja, kao i pravne posledice gubitka prava na direktna davanja privrednim subjektima.    

PROGRAM PREDAVANJA

 • Privredni subjekti koji imaju pravo na direktna davanja;
 • Utvrđivanje iznosa direktnih davanja;
 • Način utvrđivanja broja zaposlenih;
 • Način prihvatanja direktnih davanja; 
 • Otvaranje posebnih namenskih računa; 
 • Rok do kojeg primljena novčana sredstva mogu da se iskoriste;
 • Gubitak prava na direktna davanja (u slučaju smanjivanja broja zaposlenih);
 • Način utvrđivanja smanjivanja broja zaposlenih; 
 • Kontrola ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja;
 • Zabrana isplate dividende do kraja 2021. godine;
 • Posebna sektorska pomoć pojedinim privrednim subjektima.   

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

19. februar 2021. godine, od 10:00 do 13:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).