PKT TRENING CENTAR

Pravila deviznog poslovanja, kontrola i najčešći devizni prekršaji rezidenata

9. 4. 2021.

Trening je posvećen uvek aktuelnim temama iz oblasti deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, sa osvrtom na kontrolu deviznog poslovanja i najčešće devizne prekršaje rezidenata. Program predavanja koncipiran je na osnovu svakodnevnih pitanja naših pretplatnika. Predavač je Branka Đorđević iz Ministarstva finansija, sa prethodnim višegodišnjim iskustvom inspektora devizne kontrole.  

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Alternativni oblici plaćanja u platnom prometu sa inostranstvom
 • Prebijanje deviznih dugovanja i potraživanja
 • Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Otpis potraživanja po osnovu spoljnotrgovinskog posla
 • Prestanak obaveze izveštavanja o kreditnom poslu sa inostranstvom
 • Pripis i otpis razlika po spoljnotrgovinskom poslu
 • Refundacija i tzv. prefakturisanje troškova
 • Avansna plaćanja sa inostranstvom
 • Odobravanje zajmova i kredita 
 • Devizne pozajmice osnivača
 • Isplata zarada u devizama
 • Nerezidentni dinarski i devizni računi
 • Predmet i načini vršenja kontrole deviznog poslovanja
 • Najčešći devizni prekršaji rezidenata
 • Ostale aktuelnosti iz oblasti propisa o deviznom poslovanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Branka Đorđević, Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

9. april 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).