PKT TRENING CENTAR

Licence za softver i ulaganje u razvoj veb-sajta - poreski i računovodstveni aspekti (online trening)

28. januar 2021

Licence za softver imaju vrlo specifičan i kompleksan poreski tretman, jer treba sagledati obaveze po osnovu PDV-a i poreza na dobit po odbitku - u slučaju kada je davalac licence nerezidentno pravno lice, što je i najčešće u praksi. Osim same licence, u vezi sa softverom nastaje niz povezanih usluga kod kojih treba opredeliti poreski tretman i način računovodstvenog evidentiranja. 

U pogledu ulaganja u razvoj veb-sajta treba sagledati uslove za računovodstveno obuhvatanje kao nematerijalne imovine ili kao rashoda perioda.  

PROGRAM PREDAVANJA

  • Pojam i vrste nematerijalnih prava
  • Pravila priznavanja u skladu sa MSFI
  • Promet licenci i povezanih usluga u sistemu PDV-a
  • Uvoz računarskog softvera na nosaču podataka (CD, USB, printed card)
  • Oporezivanje autorskih naknada porezom po odbitku
  • Usluge u vezi sa korišćenjem softvera koje pružaju nerezidentna lica
  • Nadogradnja softvera
  • Hosting i cloud usluge
  • Ulaganje u razvoj veb-sajta - nematerijalna imovina ili rashod perioda

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

28. januar 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).