Arhiva treninga

Uslovi za odbitak prethodnog poreza i ispravka odbitka prethodnog poreza

24. 11. 2020.

Prethodni porez jedan je od dva osnovna elementa u sistemu PDV-a; drugi element je obračunati PDV po osnovu prometa dobara i usluga. Razlika između ova dva elementa na nivou poreskog perioda predstavlja obavezu za PDV ili poreski kredit. Zakonom o PDV-u propisani su određeni izuzeci od prava na odbitak prethodnog poreza. Pravo na odbitak prethodnog poreza zavisi od ispunjenosti propisanih uslova, koji mogu da budu i naknadno ispunjeni. S druge strane, u pojedinim okolnostima obveznik je dužan da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza.    

PROGRAM PREDAVANJA

 • Opšti uslovi za odbitak prethodnog poreza
 • Ispravan račun kao uslov za odbitak prethodnog poreza 
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza pri uvozu dobara
 • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
 • Ispravka odbitka kod izmene osnovice za PDV
 • Ispravka odbitka na osnovu odluke carinskog organa
 • Ispravka odbitka na osnovu rešenja poreskog organa
 • Ispravka odbitka za opremu i objekte za vršenje delatnosti 
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Uslovljenost prava na odbitak i obaveze obračuna PDV-a
 • Zastarelost prava na odbitak prethodnog poreza

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

24. novembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.