Arhiva treninga

Avansna plaćanja - poreski i računovodstveni aspekti

26. 11. 2020.

Avansno plaćanje pre prometa dobara i usluga u sistemu PDV-a dovodi do nastanka poreske obaveze - u slučaju prometa koji je oporeziv PDV-om. Nakon plaćanja avansa može doći do promene njegove namene ili vraćanja, što podrazumeva određene poreske implikacije.

Posmatrano s aspekta poreza na dobit, po osnovu avansa nerezidentnim pravnim licima može postojati obaveza plaćanja poreza po odbitku, a treba sagledati i poreski tretman ispravke vrednosti i otpisa avansa. Ukazaćemo i na pravila knjiženja avansa, sa posebnim osvrtom na računovodstveni tretman deviznih avansa.   

PROGRAM PREDAVANJA

 • Avansno plaćanje s aspekta PDV-a
 • Alternativni oblici plaćanja kao osnov postojanja avansa
 • Vraćanje avansa i korekcija PDV-a
 • Promena namene avansa
 • Pravila izdavanja avansnog računa
 • Izdavanje računa za promet koji je avansno plaćen
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Otpis avansa s aspekta poreza na dobit
 • Avansno plaćanje nerezidentnim pravnim licima s aspekta poreza po odbitku
 • Povraćaj poreza po odbitku u slučaju vraćanja avansa
 • Avansno plaćanje fizičkim licima
 • Računovodstveno evidentiranje datih i primljenih avansa
 • (Ne)kursiranje deviznih avansa
 • Avansna plaćanja s aspekta fiskalnih kasa

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

26. novembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.