Raspored treninga

Promet dobara i usluga bez naknade u sistemu PDV-a (naturalni rabat, donacije, reklamni materijal, uzorci i drugi pokloni) - online trening

20. 10. 2020.
 

Prema opštem pravilu, predmet oporezivanja PDV-om jeste promet dobara i usluga koji obveznik PDV-a vrši sa naknadom. Ipak, u određenim okolnostima, promet dobara bez naknade izjednačava se sa prometom uz naknadu po osnovu kojeg postoji obaveza obračuna PDV-a. U praksi postoje brojni primeri prometa dobara bez naknade, kao što su naturalni rabat, davanje reklamnog materijala, uzoraka i drugih poklona manje vrednosti. U slučaju usluga koje se pružaju bez naknade, treba sagledati da li se takve usluge pružaju u poslovne ili neposlovne svrhe.         

PROGRAM PREDAVANJA

 • Promet dobara bez naknade koji je oporeziv PDV-om
 • Nabavka dobara sa ciljem davanja bez naknade
 • Naturalni rabat i druge gratis isporuke dobara
 • Reklamni materijal, uzorci i drugi pokloni manje vrednosti
 • Uzimanje i upotreba dobara za lične potrebe
 • Promet bez naknade u oblasti građevinarstva
 • Promet usluga bez naknade u (ne)poslovne svrhe
 • Usluge bez naknade koje vrše strana lica
 • Utvrđivanje osnovice za PDV
 • Pravila izdavanja računa i drugih dokumenata
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV

Realizacija online treninga (posredstvom internet platforme Zoom) podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

20. oktobra 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.