OTVORENI TRENINZI

Otvoreni treninzi su unapred definisani po oblastima i temama, a namenjeni su svim zainteresovanim licima. Programi i datumi predavanja objavljuju se na stranici raspored treninga i putem medija.

Treninzi su uglavnom jednodnevni, u trajanju od pet do sedam časova. Pojedini treninzi traju dva dana.

IN - HOUSE TRENINZI

In – house treninzi su zatvorenog tipa, prilagođeni specifičnim potrebama pojedinačnih naručilaca. Namenjeni su zaposlenima u istoj kompaniji.

Polazeći od toga da svaka kompanija ima svoje specifičnosti, program, obim i dinamika predavanja posebno se utvrđuju u dogovoru sa menadžmentom.

Polaznici koji su se prijavili za konkretan trening mogu unapred poslati posebne teme koje žele da uvrstimo u program predavanja ili pitanja na koja žele da dobiju odgovor.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.