OPIS TRENINGA

Trening centar organizuje treninge (seminare) prvenstveno iz oblasti poreza, ali i računovodstva, odnosno primene MSFI, deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, privrednih društava, zarada i radnih odnosa i drugih oblasti poslovanja.

Poreska kancelarija Tatić nudi specifičan način edukacije kroz treninge u kojima učestvuje do 80 polaznika. Treninzi nisu uopštenog i teorijskog karaktera, već su instruktivni sa preciznim uputstvima za primenu propisa u praksi.

Polaznici seminara nisu samo slušaoci, već aktivni učesnici koji na osnovu sopstvenog praktičnog iskustva i znanja učestvuju u izvođenju treninga. Na treninzima se razmatraju specifična pitanja na osnovu iskustava iz prakse, sa posebnim osvrtom na sporna pitanja kao i pitanja kod kojih postoje različita tumačenja.

KOME SU TRENINZI NAMENJENI

Treninzi su namenjeni licima koja su neposredno odgovorna za primenu propisa, obračun poreza i vođenje poslovnih knjiga u svojim kompanijama: finansijskim direktorima, računovođama, zaposlenima u poreskoj službi idr.

PREDAVAČI

Predavači su eksperti sa višegodišnjim iskustvom u oblasti primene propisa, koji se profesionalno bave pisanjem stručnih tekstova, predavanjima i savetodavnim uslugama.

Na pojedinim treninzima, kao gosti predavači, učestvuju predstavnici državnih organa (Ministarstvo finansija, Uprava carina, Agencija za privredne registre i dr.), koji učesnike upoznaju sa aktuelnim stavovima i postupanjem tih organa u određenim situacijama.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.