Arhiva treninga

Najčešće greške u primeni propisa o PDV-u - kako ih sprečiti, odnosno ispraviti

17. 7. 2019.

Propisi o PDV-u primenjuju se već skoro punih 15 godina. Ipak, greške u primeni ovih propisa su svakodnevnica. Nekada su te greške samo formalne prirode (npr. pogrešno su iskazani pojedini elementi računa), ali često su greške materijalne prirode (npr. pogrešno je utvrđen poreski dužnik, PDV je obračunat a nije trebalo ili obratno). Kao posledica grešaka, nastaju problemi u postupku poreske kontrole. Poreski rizik je nekada izraženiji kod obveznika koji vrši promet, a nekada kod primaoca. 

Na treningu razmatramo tipične primere grešaka, na osnovu brojnih iskustava iz prakse, sa posebnim osvrtom na greške koje su utvrđene u postupcima poreskih kontrola. Na treningu ćemo objasniti postupak koji treba primeniti u slučaju kada su nepravilnosti utvrđene u postupku poreske kontrole.    

PROGRAM PREDAVANJA  

 • pogrešno određivanje poreskog dužnika (npr. u oblasti građevinarstva)
 • neblagovremeni interni obračun PDV-a (npr. po osnovu prometa stranog lica)
 • pogrešno utvrđivanje osnovice za PDV
 • greške kod prometa usluge zakupa i zaračunavanja sporednih troškova
 • greške po osnovu sporednih prometa i sporednih troškova
 • pogrešno iskazivanje elemenata računa
 • storniranje pogrešnih računa i izdavanje novih ispravnih
 • slučajevi kada obveznik nema pravo na storniranje računa
 • postupak u slučaju kada su nepravilnosti utvrđene u postupku poreske kontrole
 • podnošenje izmenjene poreske prijave
 • zastarelost grešaka
 • sankcije i odgovornost u slučaju grešaka utvrđenih u postupku kontrole

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Vesna Đurđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

17. jul 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.