PKT TRENING CENTAR

Pravila deviznog poslovanja, kontrola i najčešći devizni prekršaji rezidenata

29. 11. 2023.

Trening je posvećen uvek aktuelnim temama iz oblasti deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, sa osvrtom na kontrolu deviznog poslovanja i najčešće devizne prekršaje rezidenata. Program predavanja koncipiran je na osnovu svakodnevnih pitanja naših pretplatnika. Predavač je Branka Đorđević iz Ministarstva finansija, sa prethodnim višegodišnjim iskustvom inspektora devizne kontrole.  

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Alternativni oblici plaćanja u platnom prometu sa inostranstvom
 • Prebijanje deviznih dugovanja i potraživanja
 • Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Otpis potraživanja po osnovu spoljnotrgovinskog posla
 • Prestanak obaveze izveštavanja o kreditnom poslu sa inostranstvom
 • Pripis i otpis razlika po spoljnotrgovinskom poslu
 • Refundacija i tzv. prefakturisanje troškova
 • Avansna plaćanja sa inostranstvom
 • Odobravanje zajmova i kredita 
 • Devizne pozajmice osnivača
 • Isplata zarada u devizama
 • Nerezidentni dinarski i devizni računi
 • Predmet i načini vršenja kontrole deviznog poslovanja
 • Najčešći devizni prekršaji rezidenata
 • Ostale aktuelnosti iz oblasti propisa o deviznom poslovanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Branka Đorđević, Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

29. novembar 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).