PKT TRENING CENTAR

Promet dobara i usluga bez naknade - s aspekta PDV-a, elektronskog fakturisanja i fiskalizacije (naturalni rabat, uzorci, reklamni materijal i dr.)

20. 10. 2022.

U uslovima primene Zakona o elektronskom fakturisanju primenjuju se specifična pravila koja podrazumevaju obavezu izdavanja elektronskih faktura za promet dobara i usluga bez naknade, iako prema odredbama Zakona o PDV-u po tom osnovu ne postoji obaveza izdavanja računa. Osim toga, treba sagledati i da li postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. U tom smislu, na treningu razmatramo obavezu obračuna PDV-a na promet dobara i usluga bez naknade i obavezu izdavanja računa/faktura po tom osnovu.  

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Promet dobara bez naknade koji je oporeziv PDV-om
 • Nabavka dobara sa ciljem davanja bez naknade
 • Naturalni rabat i druge gratis isporuke dobara
 • Reklamni materijal, uzorci i drugi pokloni manje vrednosti
 • Uzimanje i upotreba dobara za lične potrebe
 • Promet bez naknade u oblasti građevinarstva
 • Promet usluga bez naknade u (ne)poslovne svrhe
 • Usluge bez naknade koje vrše strana lica
 • Utvrđivanje osnovice za PDV
 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura
 • Promet bez naknade u maloprodaji i izdavanje fiskalnih računa
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

20. oktobra 2022. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od odabranog načina praćenja predavanja i statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo

Praćenje predavanja uživo iz Trening centra PKT: 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Praćenje predavanje online - posredstvom internet platforme Zoom: 

 • za pretplatnike časopisa: 14.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 17.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).