PKT TRENING CENTAR

Elektronska faktura, fiskalni račun i PDV račun - uporedna analiza pravila izdavanja

27. 10. 2021.

Počev od 1. januara 2022. godine privredni subjekti će račune za promet dobara i usluga izdavati u skladu sa različitim propisima, pa je svrha treninga uporedna analiza svih relevantnih pravila. Od navedenog datuma počinje primena obaveze izdavanja elektronskih faktura, dok 1. novembra 2021. godine počinje šestomesečni prelazni period u toku kojeg postojeće fiskalne kase treba zameniti elektronskim fiskalnim uređajima, odnosno izdavanje fiskalnih isečaka treba zameniti izdavanjem novih fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. S druge strane, Zakon o PDV-u propisuje svoja (za sada nepromenjena) pravila izdavanja računa, pa je potrebno sagledati da li elektronska faktura, odnosno fiskalni račun, mogu imati karakter računa u smislu propisa o PDV-u.   

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Pravila elektronskog fakturisanja
 • Obaveza izdavanja, odnosno prijema elektronske fakture
 • Vrste elektronskih faktura i njihovi osnovni elementi
 • Registracija pristupa sistemu elektronskih faktura
 • Elektronska faktura kao verodostojna izvršna isprava i računovodstvena isprava
 • Fiskalni račun u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji
 • Slučajevi u kojima (ne) postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa
 • Pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • Uporedna analiza propisanih elemenata računa
 • Da li se elektronska faktura ili fiskalni račun mogu smatrati računom u smislu Zakona o PDV-u
 • Avansni račun i račun za promet
 • Izdavanje dokumenata o izmeni poreske osnovice, odnosno naknade
 • Izdavanje dokumenta o obračunu u skladu sa članom 43. Zakona o PDV-u
 • Storniranje pogrešno izdatih elektronskih, fiskalnih i PDV računa

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

27. oktobra 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).