PKT TRENING CENTAR

Pripreme za primenu novog Kontnog okvira, preknjižavanje i osvrt na nove obaveze u skladu sa Zakonom o računovodstvu

20. 10. 2021.

Pravilnikom koji je ministar finansija doneo polovinom prošle godine propisan je novi Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike (koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva). Pravilnik se primenjuje počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. 

Preknjižavanje sa "starih" računa na "nove" račune vrši se na osnovu Uporednog pregleda za preknjižavanje sa računa prethodnog Kontnog okvira na račune novog Kontnog okvira, koji je sastavni deo Pravilnika. Nije precizno uređeno do kada treba izvršiti preknjižavanje, ali proizlazi da bi to trebalo uraditi najkasnije do kraja 2021. godine, pa je svrha treninga razumevanje razlika između starih i novih računa, odnosno priprema za adekvatno preknjižavanje.  

PROGRAM PREDAVANJA

  • Novi računi i najznačajnije razlike između novog i starog Kontnog okvira
  • (Ne)obaveznost vođenja računa u okviru Klase 9
  • Početak primene novog Kontnog okvira
  • Preknjižavanje sa starih računa na nove račune
  • Primeri knjiženja karakterističnih poslovnih promena
  • Novi obrasci finansijskih izveštaja
  • Novi rokovi i nove obaveze propisane Zakonom o računovodstvu

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA TRENINGA

20. oktobra 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).