Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Za potrebe elektronskog fakturisanja propisano je 9 novih poreskih kategorija i objavljena je Lista korisnika SEF-a

4. 5. 2022.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su:

Umesto 4 poreske kategorije, koliko je sadržala produkciona verzija sistema elektronskih faktura koja je objavljena 11. aprila 2022. godine, sada je propisana obavezna upotreba 9 poreskih kategorija, i to:

 • Standarno obračunavanje PDV (oznaka S);
 • Obrnuto obračunavanje PDV (oznaka AE);
 • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (oznaka Z);
 • Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza (oznaka E);
 • Izuzimanje od PDV (oznaka R);
 • Nije predmet oporezivanja PDV (oznaka O);
 • Nije predmet oporezivanja PDV 2 (oznaka OE);
 • Posebni postupci oporezivanja (oznaka SS);
 • Anuliranje (oznaka N).

Lista korisnika sistema elektronskih faktura je javna lista koja, u skladu sa članom 5. stav 9. Zakona o elektronskom fakturisanju, sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura, koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Detaljna objašnjenja o svim novinama daćemo na predstojećem besplatnom treningu (samo za kupce Priručnika o računima) koji se održava 18. maja 2022. godine.