Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Usvojene su izmene i dopune zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na dobit i poreza na imovinu

26. 11. 2021.

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine, usvojila je set poreskih zakona, i to:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Najznačajnije i najobimnije izmene i dopune izvršene su u oblasti poreza na dohodak građana, sa pratećim izmenama u oblasti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Uvedeni su novi podsticaji za zapošljavanje, dok je produženo trajanje već postojećih olakšica. Povećan je neoporeziv iznos zarade (sa 18.300 na 19.300 dinara) i smanjena je stopa doprinosa za PIO sa 25,5% na 25% - u primeni od 1. januara 2022. godine. Izvršene su i druge izmene i dopune. 

Detaljna objašnjenja o primeni navedenih izmena daćemo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/21, kao i na online treningu koji je zakazan za 10. decembar. 

Osnovne informacije o sadržini izmena i dopuna ostalih zakona dali smo u vesti od 5. novembra ove godine.  

Pogledajte kompletnu zimsku kolekciju PKT treninga. 

PRIJAVA ZA TRENINGE