Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počinje 15. oktobra 2021, а završava se 31. januara 2022. godine

13. 10. 2021.

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, obveznici fiskalizacije (osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno 29. oktobra 2021) Poreskoj upravi preko portala ePorezi mogu da podnesu Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počev od 15. oktobra 2021, zaključno 31. januara 2022. godine. Tim povodom, Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju.

Prethodni uslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku iz ovog programa je uredno podneta prijava PGJO sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije, na osnovu koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijava PGJO se podnosi putem portala ePorezi. Na sajtu Poreske uprave je objavljeno Korisničko uputstvo u kome je detaljno objašnjen postupak prijave poslovnog prostora i poslovnih prostorija odnosno podnošenja prijave PGJO.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške. Kada dobije konačan status, Izjavu nije moguće menjati, niti je moguće podneti drugu Izjavu. Korisničko uputstvo za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju se može preuzeti na sajtu Poreske uprave.

Postojeći obveznik fiskalizacije (onaj koji ima obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa sadašnjim Zakonom o fiskalnim kasama) može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Novi obveznik fiskalizacije (onaj koji nije obveznik prema Zakonu o fiskalnim kasama, ali jeste prema Zakonu o fiskalizaciji) može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od šest meseci od početka primene Zakona o fiskalizaciji (ovaj zakon se primenjuje od 1. novembar 2021), ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.