Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Privredni subjekti će - najkasnije do 15. januara - u poreskom sandučetu dobiti obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa

8. 1. 2021.

Na sajtu Poreska uprave objavljena je informacija o tome da Poreska uprava sprovodi odgovarajuće aktivnosti i radnje u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u nastavku: Uredba).  

Kao što smo detaljno objasnili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 1/21, str. 5, a prema navedenoj informaciji na sajtu Poreske uprave, u narednim danima, a najkasnije do 15. januara tekuće godine, svim privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove za odlaganje dugovanog poreza i doprinosa biće postavljeno obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Obaveštenje sadrži podatke o:

 • ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 4848,
 • propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike,
 • broju rata,
 • iznosu rate,
 • datumu dospeća rate,
 • broju odobrenja za plaćanje (BOP) i
 • računu za uplatu.  

Na sajtu Poreske uprave prikazan je primer obaveštenja

Inače, postupkom odlaganja plaćanja će biti obuhvaćen poreski dug na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike. Ukoliko je obveznik delimično izmirio poresku obavezu, odlaganjem plaćanja će biti obuhvaćen preostali iznos poreskog duga. Ukoliko je obveznik u potpunosti izmirio poresku obavezu, i nema iskazani poreski dug, u tom slučaju ne postoji iznos za odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa.

Dodatno ukazujemo i na to da je počev od 4, odnosno 5. januara ove godine (kada su odloženi javni prihodi inicijalno dospevali za plaćanje) privrednim subjektima obračunavana kamata. Prema informacijama koje smo dobili iz Poreske uprave, ova kamata će se stornirati po automatizmu kada na analitičkoj kartici budu proknjižene odobrene rate reprograma, što je postupak koji je već započet

POGLEDAJTE SNIMAK FINALNOG PKT SEMINARA (održanog 28. decembra 2020).