Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Prestaje (nepotrebno nametnuta) obaveza izdavanja fiskalnih računa za promet usluge pozicioniranja - u skladu sa izmenama i dopunama Uredbe Vlade

22. 12. 2022.

Kao što smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/22, str. 55 i najavili na promotivnom seminaru održanom 17. novembra, na upravo održanoj sednici Vlade (22. decembra 2022) doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

U članu 2. stav 1. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (u nastavku: Uredba) dodata je nova tačka 3) u kojoj je propisano da se delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju delatnosti pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Na ovaj način prestaje primena nepotrebno iskonstruisanog stava Ministarstva finansija o navodnoj obavezi evidentiranja prometa ovih usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja, zbog kojeg su privredni subjekti tokom nekoliko prethodnih meseci trpeli štetu. 

Napominjemo da se marketinške usluge u maloprodajnom objektu odnose, između ostalog, na:

 • usluge pozicioniranja dobara;
 • ulistavanje dobara u prodajni asortiman u maloprodajnom objektu, odnosno preuzimanje obaveze da se nabavljaju dobra određenog dobavljača;
 • oglašavanje u magazinima i lifletima koji se dele u maloprodajnim objektima;
 • postavljanje reklamnih polica u maloprodajnim objektima, i slične usluge.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe biće objavljena u narednom broju Službenog glasnika RS, što bi trebalo da bude broj 141/22 od 23. decembra, a stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja. U tom slučaju Uredba bi stupila na snagu 31. decembra 2022. godine. Imajući u vidu da se za promet usluge pozicioniranja i druge marketinške usluge najčešće izdaju periodični (mesečni) računi, u ovom slučaju za promet usluga koji nastaje poslednjeg dana 2022. godine ne bi postojala obaveza izdavanja fiskalnih računa. 

Druga izmena Uredbe odnosi se na produžavanje prelaznog perioda tokom kojeg ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja prometa na malo, uključujući i naplaćene avanse, za obveznike fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima, a koji nisi oslobođeni obaveze izdavanja fiskalnih računa u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe, zaključno sa 31. decembrom 2023. godine. 

Detaljna objašnjenja o ovim temama i svim drugim aktuelnostima iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, elektronskog fakturisanja i oporezivanja ličnih primanja daćemo na predstojećim treninzima: 

23. decembra: Izmene propisa iz oblasti PDV-a, elektronskog fakturisanja i fiskalizacije, i pripreme za početak obaveze elektronskog fakturisanja od 1. januara 2023.

27. decembra: Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u - od 1. januara 2023. godine

28. decembra: Oporezivanje zarada i drugih ličnih primanja u skladu sa novim pravilima od 1. januara 2023. godine

PRIJAVA ZA TRENINGE