Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Poslodavci mogu da se prijave za učešće u novom (četvrtom) ciklusu programa „Moja prva plata“ do 31. oktobra 2023. godine

21. 10. 2023.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju novog, četvrtog ciklusa Programa „Moja prva plata“ 10. oktobra 2023. godine.

Prijava poslodavaca za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se u periodu od 10. do 31. oktobra 2023. godine, a prijavljivanje kandidata u periodu od 6. do 24. novembra 2023. godine, elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Nakon isteka roka za prijavu poslodavaca i kandidata, Program „Moja prva plata” će se realizovati prema sledećem rasporedu:

 • povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora i javnog sektora: od 27. novembar do 8. decembra 2023. godine;
 • objava konačne liste poslodavaca sa brojem izabranih kandidata na odobrenim pozicijama: od 9. do 15. decembra 2023. godine;
 • zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata: od 16. do 29. decembra 2023. godine;
 • početak osposobljavanja nezaposlenog lica: od 1. do 15. januara 2024. godine.

Napominjemo da je poslednjim (trećim po redu) izmenama i dopunama Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, Vlada Republike Srbije povećala iznos mesečne novčane naknade koju će ostvarivati korisnik Programa. Tokom trajanja četvrtog ciklusa Programa „Moja prva plata“. Nacionalna služba za zapošljavanje će isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara (umesto dosadašnjih 25.000 dinara), a mladima sa visokim obrazovanjem 34.000 dinara (umesto dosadašnjih 30.000 dinara), uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Posebno ističemo da korisnici Programa koji su započeli ostvarivanje prava do stupanja na snagu Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, odnosno do  7. oktobra 2023. godine, nastavljaju da ostvaruju prava u skladu sa ugovorom koji su zaključili.

Pored mesečnog novčanog iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac može (ako želi) da korisniku Programa isplaćuje i dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Detaljna objašnjenja o poreskom tretmanu novčanih sredstava koja isplaćuje poslodavac (sa primerom obračuna) daćemo u novom broju časopisa - Porezi i računovodstvo broj 11/23.