Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Počinje isplata subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede korisnicima pomoći koji su na Spisku privrednih subjekata objavljenom na sajtu Poreske uprave

16. 7. 2021.

U skladu sa Uredbom kojom je utvrđen Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede, Ministarstvo finansija – Poreska uprava sačinila je Spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede koji je objavljen na sajtu Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U skladu sa obaveštenjem na sajtu Minisarstva finasija, isplata novčanih sredstva privrednim subjektima – korisnicima ove pomoći biće izvršena danas (16. jula 2021. godine).

Podsećamo da smo objašnjenja u vezi sa ovim Programom dali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 3/21, kao i u broju 5/21.

Ukratko, Programom se bespovratno dodeljuju sredstva privrednim subjektima – korisnicima u periodu od dva uzastopna meseca, za svaki mesec u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Privredni subjekti – korisnici pomoći isplaćena sredstva mogu da iskoriste do isteka perioda od tri meseca nakon poslednje isplaćene pomoći, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva preneta u budžet Republike Srbije.