Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljeni su Interno tehničko uputstvo i link za pristup demo verziji sistema elektronskih faktura

18. 9. 2021.

Na internet stranici Ministarstva finansija www.efaktura.gov.rs objavljeni su:

Kao što smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 8/21, u podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju (početkom jula 2021. godine) propisano je da će određena pitanja biti uređena internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Interno tehničko upustvo primenjuje se od 1. januara 2022. godine i sadrži:

 • specifikaciju prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji;
 • okvirnu specifikaciju aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura;
 • korisničko uputstvo za korisnički intefejs sistema elektronskih faktura;
 • korisničko uputstvo za korisnički intefejs sistema za upravljanje fakturama za korisnike
  javnih sredstava;
 • uputstva koja se odnose na Centralnog informacionog posrednika;
 • uputstva koja se odnose na informacione posrednike.

U demo verziji sistema eFaktura korisnici mogu da se upoznaju sa načinom:

 • dodele ovlašćenja za rad drugim korisnicima sistema;
 • podešavanja podataka o privrednom subjektu;
 • kreiranja izlazne fakture po tipovima: Faktura, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje i Avansni račun;
 • preuzimanja i štampanja elektronske fakture;
 • učitavanja XML datoteka radi otpremanja kroz sisem eFaktura i ostalim funkcionalnostima sistema.

O značajnim pitanjima u vezi sa korišćenjem sistema eFaktura pisaćemo u narednom broju časopisa Porezi i računovodstvo (broj 10/21).