Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljeni su novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za 2022. godinu

27. 12. 2021.

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za 2022. godinu objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 127/21 od 24. 12. 2021. godine. Nove osnovice doprinosa će važiti od 1. januara do 31. decembra 2022. godine i iznose:

  • 30.880 dinara - najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • 441.140 dinara - najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

U istom broju Službenog glasnika RS, objavljen je i novi iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu - 5.293.680 dinara.

Novi iznosi najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa primenjuju se na sve isplate zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, koje se vrše od 1. januara 2022. godine, nezavisno od toga za koji mesec se isplata vrši.

Podsećamo da smo o primeni novih parametara za obračun zarade od 1. januara 2022. godine detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/21, str. 97.

PRIJAVA ZA PRETPLATU