Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

8. 11. 2022.

Nakon što su objavljeni nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka, dan kasnije na internet stranici Ministarstva finansija objavljeni su i: 

  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana; 
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. 

Prema informaciji sa sajta MF, eventualne sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu da dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do 15.30 sati.

Izmene i dopuneZakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Za potrebe ove vesti izdvajamo samo nekoliko najvažnijih izmena i dopuna. 

Izmenama člana 5. ZPDG, predviđeno je da se godišnji porez na dohodak građana plaća samooporezivanjem na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini.

Predviđa se novi model oporezivanja tzv. frilensera. Za ove svrhe se menja i dopunjuje niz odredbi ZPDG.

Izmenama člana 15a ZPDG, povećava se neoporezivi iznos zarade sa 19.300 na 21.712 dinara.

Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima smanjuje se procenat doprinosa za PIO sa 25% na 24%.

Produžava se trajanje olakšica za novozaposlena lica iz čl. 21v i 21d ZPDG do kraja 2023. godine.

Detaljna objašnjenja o navedenim i drugim izmenama zakona, kao i svim drugim aktuelnostima u propisima koje pratimo, daćemo na predstojećem besplatnom (promotivnom) seminaru koji se održava 17. novembra, za koji se u vreme objave ove vesti već prijavilo više od 1.500 učesnika. 

PRIJAVA ZA SEMINAR