Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju - detaljna objašnjenja na PKT treningu 9. novembra

28. 10. 2023.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 92/23, od 27. oktobra 2023. godine. 

Zakon se primenjuje od 1. januara 2024. godine, osim odredaba koje se odnose na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog poreza koje će se primenjivati za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju odnose se na:

 • uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara – tzv. elektronsko evidentiranje prethodnog poreza;
 • skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a – u roku od deset dana po isteku poreskog perioda umesto kako je, do sada bilo propisano u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV-u; 
 • obavezu izdavanja elektronske fakture za transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod;
 • uslove za brisanje korisnika SEF-a;
 • preciziranje i proširenje kaznenih odredbi; 
 • preciziranja sa ciljem usklađivanja sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Očekuje se i donošenje podzakonskih akata, odnosno izmene i dopune Pravilnika o elektronskom fakturisanju i Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Detaljna objašnjenja o svim izmenama i dopunama, kao i drugim aktuelnostima u oblasti elektronskog fakturisanja i PDV-a daćemo na predstojećem treningu 9. novembra

Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i greške u primeni propisa o PDV-u i elektronskom fakturisanju - kako ih sprečiti, odnosno ispraviti

Osim izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju, na treningu razmatramo tipične primere grešaka, na osnovu brojnih iskustava iz prakse, sa posebnim osvrtom na greške koje su utvrđene u postupcima poreskih kontrola. Na treningu ćemo objasniti postupak koji treba primeniti u slučaju kada su nepravilnosti utvrđene u postupku poreske kontrole. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja prethodnog poreza
 • Skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a
 • Obaveza izdavanja e-fakture po osnovu zahteva za isplatu koji se podnosi subjektu javnog sektora
 • Izdavanje elektronske fakture za transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod
 • Uslovi za brisanje korisnika SEF-a
 • Preciziranje i proširenje kaznenih odredbi
 • Pogrešno određivanje poreskog dužnika (npr. u oblasti građevinarstva)
 • Neblagovremeni interni obračun PDV-a (npr. po osnovu prometa stranog lica)
 • Pogrešno utvrđivanje osnovice za PDV
 • Greške kod prometa usluge zakupa i zaračunavanja sporednih troškova
 • Greške po osnovu sporednih prometa i sporednih troškova
 • Greške prilikom izdavanja elektronskih faktura
 • Pogrešno iskazivanje elemenata u elektronskoj fakturi
 • Storniranje elektronskih faktura i izdavanje novih ispravnih
 • Slučajevi kada obveznik nema pravo na storniranje fakture
 • Postupak u slučaju kada su nepravilnosti utvrđene u postupku poreske kontrole
 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Greške prilikom elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
 • Ispravke grešaka u elektronskom evidentiranja obračuna PDV-a
 • Zastarelost grešaka

Prijavite se blagovremeno!

PRIJAVA ZA TRENING