Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je novi (jedinstveni) Pravilnik o porezu na dodatu vrednost - primenjivaće se od 1. jula 2021. godine

14. 4. 2021.

Novi (tzv. jedinstveni) Pravilnik o porezu na dodatu vrednost objavljen je u Službenom glasniku RS broj 37/21 od 14. aprila 2021. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 22. aprila, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine

Reč je o novom pravilniku koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV-a, koji su sada u primeni. Pravilnik ima 282 člana, 19 obrazaca i 33 poglavlja. Danom početka primene novog Pravilnika prestaju da važe svi pojedinačni pravilnici, uz napomenu da se to ne odnosi na tri uredbe koje su donete na osnovu Zakona o PDV-u.

U skladu s navedenim, od 1. jula 2021. godine propise o PDV-u će činiti:

 1. Zakon o porezu na dodatu vrednost;
 2. Pravilnik o porezu na dodatu vrednost;
 3. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost;
 4. Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo;
 5. Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Prema prelaznoj odredbi člana 280. Pravilnika o PDV-u, ako je za promet dobara ili usluga, koji se vrši od 1. jula 2021. godine, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30. junom 2021. godine, na taj promet primenjuju se propisi koji važe na dan 30. juna 2021. godine. Ova odredba relevantna je u slučaju onih prometa kod kojih se od 1. jula 2021. godine primenjuju drugačija pravila oporezivanja u odnosu na trenutno važeća. 

Pravilnik o PDV-u zasnovan je na odredbama postojećih pojedinačnih pravilnika, ali predviđene su brojne i značajne izmene (npr. kod prometa iz oblasti građevinarstva, izdavanja računa, osnovice za PDV, poreskih oslobođenja i dr.).

Detaljna objašnjenja o svim značajnim pitanjima daćemo na predstojećem dvodnevnom online treningu koji se održava 21. i 22. aprila.

Kompletna objašnjenja o celokupnom sistemu PDV-a dajemo u novom kapitalnom izdanju koje je u pripremi: Knjiga o porezu na dodatu vrednost

NAJVAŽNIJE TEME PKT TRENINGA

 • Nova pravila određivanja poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva
 • Utvrđivanje osnovice za PDV - nova pravila i preciziranja
 • Poreski tretman povratne ambalaže - uticaj na osnovicu za PDV
 • Logistički rabat - izmena osnovice, novi promet ili refundacija troškova
 • Vraćanje dobara kao novi promet ili izmena osnovice - nova pravila
 • Prevozne usluge u vezi sa uvozom i izvozom dobara - novi uslovi za poresko oslobođenje
 • Izmena pojedinih uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Postupak u slučaju naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje
 • Besplatno davanje reklamnog materijala - nova pravila
 • Novi uslovi za primenu poreskog izuzimanja kod prenosa celokupne ili dela imovine
 • Novi poreski tretman servisiranja u garantnom roku
 • Nekoliko novih pravila izdavanja i iskazivanja elemenata u računu i dr.
 • Tekuća aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a

PRIJAVA ZA TRENING

PRIJAVA ZA KNJIGU O POREZU NA DODATU VREDNOST