Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 7/21 (tema broja: Glavni i sporedan promet iz oblasti građevinarstva)

4. 7. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 7/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 3. jula, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 5. jula 2021. godine.

U novom broju časopisa (na 152 strane) objavili smo: 

 1. 17 tekstova, 
 2. 12 poreskih kratkih tema,
 3. 36 mišljenja Ministarstva finansija i
 4. novi PKT strip

I pre nego što je počela primena Pravilnika o PDV-u, već je izvršena njegova prva dopuna (izvesno je da će ih u narednom periodu biti još). Na zahtev privrednih subjekata koji u prometu dobara i usluga koriste povratnu ambalažu, propisano je da će se odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. Pravilnika o PDV-u, koje se odnose na poreski tretman povratne ambalaže, primenjivati od 1. januara 2022. godine. Istovremeno, propisana je obaveza popisa na kraju 2021. godine, što će kod pojedinih obveznika eventualno rezultirati obavezom obračuna PDV-a na manjak povratne ambalaže koja do tada nije zaračunata kupcima. Nova pravila propisana odredbama člana 44. Pravilnika o PDV-u primenjivaće se na isporuke povratne ambalaže koje će biti izvršene tek od 1. januara 2022. godine.

Dopuna Pravilnika o PDV-u usporila je proces štampe Zbirke propisa o PDV-u kao pratećeg izdanja uz Knjigu o PDV-u, jer smo želeli da Zbirka sadrži dopunjenu verziju ovog pravilnika. Za izmene u Knjizi o PDV-u već je bilo kasno, jer je proces štampe bio započet. Pritom, reč je samo o odlaganju početka primene pravila objašnjenih u Knjizi o PDV-u.

U okviru novih pravila propisanih Pravilnikom o PDV-u, pažnju obveznika izaziva obaveza iskazivanja dinarskih iznosa u računima za promet kod kojeg se naknada naplaćuje u devizama. Ova obaveza propisana je za sve vrste prometa, što znači i za one koji su oslobođeni PDV-a (npr. izvoz dobara) ili nisu predmet oporezivanja PDV-om jer se smatra da su izvršeni u inostranstvu. Naizgled mala tehnička promena dovodi do povećanja administriranja i troškova prilagođavanja, naročito kod velikih kompanija. U tekstu smo objasnili pravila kojih se treba pridržavati (posebno u pogledu primene kursa strane valute), uz osvrt na implikacije u slučaju nepridržavanja propisanog pravila.

Kao temu broja izdvojili smo primenu novih pravila o glavnom i sporednom prometu u oblasti građevinarstva. Propisivanjem novih pravila problemi u ovoj oblasti biće delimično rešeni, ali će se nesporno javiti i novi. Kao što smo i ranije isticali, problemi u ovoj oblasti mogu da budu rešeni jedino propisivanjem prava na ugovaranje poreskog dužnika ili potpunim ukidanjem sistema obrnutog oporezivanja ili tzv. internog obračuna PDV-a, što će se – verujemo – desiti u perspektivi.

Skrećemo pažnju i na tekst o obavezi obračuna PDV-a po osnovu prometa usluga bez naknade koji vrše strana lica, u slučaju kada je mesto prometa Srbija. Naime, u prošlom broju dali smo objašnjenje o navodnom ukidanju takve obaveze u skladu sa odredbama Pravilnika o PDV-u, ali ispostavilo se da to ipak nije bila namera donosioca ovog pravilnika, pa je epilog da pravila ostaju nepromenjena i nakon 1. jula 2021. godine. To znači da obaveza obračuna PDV-a od strane primaoca kao poreskog dužnika zavisi od toga da li je promet usluge bez naknade izvršen u poslovne ili neposlovne svrhe stranog lica.