Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/22 i zakazani su hibridni treninzi u novom Trening centru PKT

1. 6. 2022.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 6/22 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 1. juna, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od petka 3. juna 2022. godine.

U novom broju časopisa (na 160 strana) objavili smo: 

 1. 17 tekstova, 
 2. 13 poreskih kratkih tema,
 3. 25 mišljenja Ministarstva finansija i
 4. reklamnu stranu Trening centra.

Tema broja jesu izmene propisa i tehničkih uputstava u oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja. Naime, početak primene novih propisa od 1. maja nije označio kraj izmenama u ovim oblastima, naprotiv. Propisi i tehnička uputstva menjani su u nekoliko navrata, ali ni to nije dovelo do otklanjanja svih nedostataka u pogledu funkcionalnosti i nesaobraznosti sa propisima o PDV-u na koje smo ukazivali u prethodnim brojevima časopisa.

U oblasti elektronskog fakturisanja, Interno tehničko uputstvo pretrpelo je u međuvremenu značajne (očekivane) izmene. One najvažnije odnose se na proširenu listu od devet poreskih kategorija za potrebe izdavanja elektronskih faktura (umesto prethodne četiri). Osim toga, izvršene su ispravke i izmene određenih funkcionalnosti Sistema elektronskih faktura (poput izdavanja faktura za promet bez naknade), čemu smo posvetili posebnu pažnju u više tekstova u novom broju. Pored toga, posle mesec dana od prethodnih izmena i dopuna, ponovo je izmenjen i Pravilnik o PDV-u, sa ciljem propisivanja novih pravila za mogućnost izdavanja elektronske fakture u slučaju kada je za izvršeni promet subjektu javnog sektora izdat fiskalni račun u skladu sa propisima o fiskalizaciji (kako bi podaci o prometu bili vidljivi u CRF-u).

U oblasti fiskalizacije, u roku od nekoliko nedelja dva puta su izvršene izmene i dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa. U okviru ove oblasti posebnu pažnju skrećemo na tekst u kojem dajemo osvrt na dugo očekivano mišljenje MF u vezi sa načinom izdavanja fiskalnog računa po osnovu primljenih avansa za budući promet na malo u slučaju kada se pre prometa vrši raspolaganje platnom karticom (debitnom ili kreditnom) ili preuzimanje čekova. Početne nepravilnosti prilikom izdavanja fiskalnih računa nametnule su pitanje (ne)priznavanja rashoda u poreskom bilansu, pa u zasebnom tekstu dajemo odgovor na pitanje da li se fiskalni račun ili drugi dokument koji formalno nije izdat u skladu sa propisima, može smatrati verodostojnom računovodstvenom ispravom.

Navedene izmene propisa i uputstava neminovno su dovele do prolongiranja završetka našeg novog priručnika: Pravila izdavanja računa. Ovo kapitalno izdanje u završnoj je fazi rada i očekujemo da bude objavljeno u prvoj polovini juna.

U oblasti PDV-a objavili smo nekoliko međusobno povezanih tekstova o pravu na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke stana, garaže i splava - u zavisnosti od namene za koje se kupuju. 

Izmene propisa, brojna sporna pitanja u oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, kao i početak primene obaveze subjekata privatnog sektora da – počev od 1. jula ove godine – primaju fakture preko Sistema elektronskih faktura, povod su za održavanje čak tri treninga u junu, i to u novoj (hibridnoj) formi. Naime, od polovine maja u funkciji je novi Trening centar PKT (nalazi se na 36. spratu West 65 Tower), čime smo stvorili uslove da započnemo realizaciju treninga na način koji podrazumeva da će učesnici imati mogućnost izbora načina praćenja predavanja: online ili uživo u Trening centru.

9. juna: Evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura i druge aktuelnosti

17. juna: Izdavanje fiskalnih i PDV računa kao računovodstvenih isprava - aktuelna pitanja

22. juna: Obaveza prijema elektronskih faktura od 1. jula 2022. godine za subjekte privatnog sektora i primena PDV kategorija u SEF-u

 

PRIJAVA ZE TRENINGE