Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/21 (tema broja: Primena jedinstvenog Pravilnika o PDV-u)

30. 5. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 6/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 29. maja, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 31. maja 2021. godine.

U novom broju časopisa (na 168 strana) objavili smo: 

 1. 13 tekstova, 
 2. 15 poreskih kratkih tema,
 3. 45 mišljenja Ministarstva finansija i
 4. novi PKT strip

Za oko mesec dana (1. jula) počinje primena novog Pravilnika o PDV-u. To je bio povod da u ovom broju časopisa ukažemo na najvažnije razlike u odnosu na dosadašnja pravila. Kompletna objašnjenja o svim aspektima našeg sistema PDV-a dajemo u Knjizi o PDV-u, što je poduhvat koji privodimo kraju. Za potrebe promocije Knjige, kao dodatni (peti) element paketa, organizovali smo online trening 18. juna, koji je besplatan za kupce Knjige. Na ovom treningu objasnićemo različite aspekte relativno složenog i često komplikovanog sistema PDV-a, na osnovu realnih primera iz prakse na kojima su i zasnovana sva objašnjenja u Knjizi.

U okviru novih pravila koja donosi Pravilnik o PDV-u, verovatno najveću pažnju izazivaju ona koja se odnose na poreski tretman povratne ambalaže i promet iz oblasti građevinarstva. Ipak, značajne izmene izvršene su i u oblasti reklamnog materijala, pravila izdavanja računa, prenosa dela imovine uz primenu poreskog izuzimanja, prevoza dobara, izmene osnovice i dr. Obveznici PDV-a na koje se nova pravila odnose trebalo bi da sagledaju potrebu za prilagođavanjem postojećih ugovora i modela poslovanja.

Inače, ni ovaj broj časopisa nije mogao da prođe bez kritičkog osvrta na sporna mišljenja Ministarstva finansija (pogađate, reč je o oblasti poreza na dobit), odnosno na sporno postupanje Poreske uprave u postupcima utvrđivanja ispunjenosti uslova za gubitak prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti. Naime, u postupcima kontrole poreski organ primenjuje apsolutno neosnovan postupak koji podrazumeva da privredni subjekt koji je zbog smanjivanja broja zaposlenih izgubio pravo na direktna davanja u skladu sa Zaključkom, istovremeno gubi pravo i na direktna davanja i fiskalne pogodnosti u skladu sa Uredbom (iako nema uslova za gubitak prava ostvarenih u skladu sa Uredbom)!?

Značajan prostor u časopisu posvetili smo oporezivanju prihoda fizičkih lica tzv. frilensera, imajući u vidu da su izvršene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Poseban osvrt dali smo na način ostvarivanja prava po osnovu plaćenih doprinosa, kao još jedan pokušaj otklanjanja zablude koja postoji kod mnogih fizičkih lica koja se pitaju zbog čega da plaćaju doprinose kada neće koristiti prava po tom osnovu. Zabluda postoji zbog neprihvatanja činjenice da se domaći sistem obaveznog socijalnog osiguranja zasniva na primeni načela solidarnosti koje podrazumeva da troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja snose osiguranici i drugi obveznici uplate doprinosa, a prava koriste ona osigurana lica kod kojih je nastupila bolest ili drugi osigurani slučaj.

Osim besplatnog treninga za kupce Knjige o PDV-u, u junu ćemo održati još dva online treninga iz oblasti PDV-a, za dve značajne delatnosti: građevinarstvo i trgovina na veliko i malo, kod kojih ima najviše izmena propisanih Pravilnikom o PDV-u.

PKT ONLINE TRENINZI U JUNU

 • Trening 18. juna: Primena propisa o porezu na dodatu vrednost - odabrane teme (besplatan online trening za kupce Knjige o PDV-u)
 • Trening 22. juna: Promet iz oblasti građevinarstva - nova pravila određivanja poreskog dužnika i analiza radova iz Sektora F
 • Dvodnevni trening 24. i 25. junaPromet dobara i usluga u oblasti trgovine na veliko i malo - pravila oporezivanja PDV-om

PRIJAVA ZA TRENINGE

PRIJAVA ZA KNJIGU O PDV-U