Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 5/21 (teme broja: Elektronsko fakturisanje / Novi propisi o fiskalizaciji)

24. 4. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 5/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 23. aprila, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 26. aprila 2021. godine. Ovaj broj priredili smo nedelju dana ranije u odnosu na redovan termin, kako bi štampani primerak do pretplatnika stigao pre predstojećih praznika (taman da mogu da uživaju u čitanju tekstova tokom neradnih dana).

U novom broju časopisa (na 168 strana) objavili smo: 

 1. 21 tekst, 
 2. 11 poreskih kratkih tema,
 3. 22 mišljenja Ministarstva finansija. 

Kao što smo u prethodnom broju najavili, u međuvremenu je donet i objavljen novi (jedinstveni) Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji će se primenjivati od 1. jula 2021. godine. Premijeru treninga o novom Pravilniku o PDV-u već smo održali (prisustvovalo je 390 prijavljenih učesnika), ali zbog dodatnog interesovanja ovaj dvodnevni trening zakazali smo i u repriznom terminu – 19. i 20. maja.

Ako ste propustili premijeru, ne propustite reprizu treninga o Pravilniku o PDV-u! Prijavite se odmah! 

Prva tema broja jesu pravila elektronskog fakturisanja. U vreme završetka ovog broja u toku je sednica Narodne skupštine na kojoj se usvaja novi Zakon o elektronskom fakturisanju. Iako zakon ima odloženu primenu (rokovi su različiti u zavisnosti od kategorije privrednih subjekata), ova tema već izaziva veliko interesovanje jer je neophodna adekvatna priprema. Pritom, osim obaveze izdavanja elektronskih faktura, novi zakon propisuje i obavezu elektronskog evidentiranja obračunatog PDV-a (odnosi se na poreske dužnike).

Prijavite se za trening 28. aprila: Pripreme za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju i primer platforme za razmenu elektronskih faktura.

Druga tema broja jesu podzakonska akta za primenu novog Zakona o fiskalizaciji, koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine. Šest pravilnika i dve uredbe donete su nekoliko meseci pre isteka zakonskog roka (kraj septembra ove godine) upravo sa ciljem da se obveznici evidentiranja prometa na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja pripreme za njihovu primenu. Obuhvat delatnosti, odnosno obveznika fiskalizacije znatno je proširen u odnosu na sadašnji Zakon o fiskalnim kasama – koji prestaje da važi danom početka primene Zakona o fiskalizaciji. I o ovoj temi zakazali smo trening – 26. maja.

Prijavite se za trening 26. maja: Pripreme za nova pravila fiskalizacije i nabavku fiskalnih uređaja.

U okviru tekućih tema, u dva teksta bavili smo se uvozom softvera na nosaču podataka, sa posebnim osvrtom na slučaj kada davalac licence ima poreskog punomoćnika za PDV u Srbiji (u pojedinim slučajevima poreski punomoćnici su neosnovano obračunavali PDV iako je PDV prethodno obračunao nadležni carinski organ). Ukoliko pravite računovodstvene greške, obratite pažnju na tekstove o utvrđivanju materijalnosti i načinu ispravke takvih grešaka, što je takođe tema o kojoj održavamo trening – 12. maja.

Prijavite se za trening 12. maja: Ispravke računovodstvenih grešaka, utvrđivanje materijalnosti i knjiženje poreske obaveze utvrđene rešenjem poreskog organa.

Kompanijama sa stranim kapitalom, odnosno domaćim licima koja imaju učešće u kapitalu stranih kompanija skrećemo pažnju na tekst u kojem smo ponovo podsetili na obavezu kvartalnog izveštavanja o direktnim investicijama dostavljanjem (elektronskim putem) propisanih obrazaca DI-1 i DI-2 Narodnoj banci Srbije. Naime, utisak je da mnogi obveznici ovog izveštavanja nisu svesni da već godinama prave jedan od najčešćih deviznih prekršaja.

PRIJAVA ZA TRENINGE