Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 3/23 - tema broja: Storniranje elektronskih faktura u SEF-u

4. 3. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 3/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 4. marta, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 6. marta 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 176 strana) objavili smo: 

 1. 14 tekstova, 
 2. 13 poreskih kratkih tema i
 3. 15 mišljenja Ministarstva finansija.

Agonija zvana SEF i dalje traje, kontinuirano se vrše izmene i ispravke nesavršenog sistema elektronskih faktura, a tek se očekuje donošenje jedinstvenog pravilnika iz oblasti elektronskog fakturisanja, što će u izvesnoj meri podrazumevati i neka nova pravila.

Tokom početnog perioda izdavanja elektronskih faktura činjenica je da su (mnogi) obveznici pravili različite greške. U takvim okolnostima treba sagledati karakter i implikacije svake greške, kao i način njenog ispravljanja u SEF-u. Greške prilikom izdavanja elektronskih faktura, nakon što se otkriju, neminovno dovode do potrebe za storniranjem elektronskih faktura i izdavanjem novih, što otvara niz spornih i tehnički komplikovanih pitanja. Upravo je storniranje faktura centralna tema ovoga broja. U tri međusobno povezana teksta, na osnovu brojnih primera iz prakse, objasnili smo prinicpe kojih se treba pridržavati. Ovoj temi posvećen je i predstojeći trening. 

TRENING 7. MARTA: Storniranje elektronskih faktura, ispravke grešaka u SEF-u i nove izmene Pravilnika o PDV-u

Na pomenutom treningu objasnićemo i primenu novih pravila izdavanja elektronskih faktura za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga (tzv. sukcesivne isporuke), koja su propisana sa ciljem otklanjanja propusta koji je učinjen prvobitnim izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u. Naime, nakon manje od mesec dana od tih izmena, ministar finansija doneo je novi Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o PDV-u koji je na snagu stupio 1. marta 2023. godine. Ipak, imajući u vidu da prelaznom odredbom nije drugačije propisano, prema našem mišljenju, nova pravila će se primenjivati i na promet dobara i usluga koji je izvršen u februaru – ako se elektronska faktura izdaje od 1. marta 2023. godine.

Osim obaveze svakodnevnog izdavanja elektronskih faktura, subjekti privatnog sektora imali su obavezu da evidentiraju obračun PDV-a u SEF-u prvi put prilikom utvrđivanja obaveze za PDV za poreski period januar 2023. godine. Ova obaveza važi i za svaki naredni poreski period. Opšti utisak je da mnogi obveznici PDV-a nisu razumeli suštinu i svrhu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u, a potrebno je i praviti razliku između Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a. To je bio povod da organizujemo još jedan trening iz ove oblasti (10. marta).

TRENING 10. MARTA: Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u - retrospektiva, aktuelna i sporna pitanja

Uobičajeno za ovaj period, u dva teksta bavimo se utvrđivanjem poreza na imovinu za 2023. godinu. Naime, pored završnih aktivnosti na sastavljanju finansijskih izveštaja i utvrđivanju poreza na dobit za 2022. godinu, pravna lica i preduzetnici koji poseduju nepokretnosti imaju obavezu da do kraja marta podnesu poreske prijave za porez na imovinu za 2023. godinu. U ovom broju objasnili smo specifična pitanja utvrđivanja poreza na imovinu, a detaljna objašnjenja daćemo na tradicionalnom treningu koji se održava 9. marta.

TRENING 9. MARTA: Utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu - u skladu sa izmenjenim pravilima i na izmenjenim obrascima poreskih prijava

PRIJAVA ZA TRENINGE