Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 3/21 - teme broja: Program direktnih davanja / Utvrđivanje poreza na imovinu

21. 2. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 3/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 21. februara, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od srede 24. februara 2021. godine. 

U novom broju časopisa (na 214 strana) objavili smo: 

 1. 24 teksta, 
 2. 15 poreskih kratkih tema,
 3. 31 mišljenje Ministarstva finansija i
 4. novi PKT strip.  

Država je rešila da još jednom podigne helikopter i iz njega izruči dodatnu količinu novca privrednim subjektima (u aprilu, maju i junu ove godine), što je bio povod da ovaj broj časopisa priredimo nedelju dana ranije. Vlada je donela novu uredbu koja sadrži Program direktnih davanja iz budžeta privrednim subjektima, kao i zasebnu uredbu o (sektorskoj) pomoći turističkoj i ugostiteljskoj privredi. 

Osnovna razlika između prošlogodišnje Uredbe o fiskalnim pogodnostima i novog Programa direktnih davanja odnosi se na to da je predviđena samo mera u vidu direktnih davanja, dok nema novog odlaganja dospelosti poreza i doprinosa. I ovoga puta predviđena je mera zabrane isplate dividende do kraja 2021. godine. Razlika postoji i u pogledu obima direktnih davanja – posmatrano na nivou pojedinačnog privrednog subjekta, jer je predviđena isplata polovine minimalne zarade po radniku tokom tri meseca, što je upola manje u odnosu na prošlogodišnju Uredbu. Ipak, ovoga puta merom pomoći obuhvaćena su i velika pravna lica (osim onih iz finansijskog sektora) pod istim uslovima kao i ostali privredni subjekti.

Osnovna sličnost između prošlogodišnje Uredbe o fiskalnim pogodnostima i novog Programa direktnih davanja jeste nepreciznost u formulisanju pravila i sricanju normi, što za posledicu ima brojna neuređena pitanja. Ipak, na osnovu iskustva iz prošle godine izvesno je da će državni činovnici ostati dosledni u opredeljivanju proizvoljnih (na propisu neutemeljenih) stavova, po pravilu na štetu privrednih subjekata; mislimo prvenstveno na sporna tumačenja Ministarstva finansija u pogledu određivanja broja zaposlenih i primene propisanog kriterijuma od 10% za (ne)smanjivanje broja zaposlenih.

Druga tema broja jeste utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu. U čak 12 tekstova dali smo detaljna objašnjenja o svim pravilima ovog postupka. Rok za podnošenje poreskih prijava za porez na imovinu ističe 31. marta, a kompletna objašnjenja daćemo na treningu koji se održava 9. marta.

U martu su zakazana još dva treninga: jedan o pravilima izdavanja računa u sistemu PDV-a, a drugi o primeni MSFI 9. Naime, u pripremi je donošenje novog Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim će biti propisana obaveza i pravila izdavanja elektronskih faktura, što je bio povod da obnovimo naš trening o pravilima izdavanja računa u sistemu PDV-a. Primena MSFI 9 – Finansijski instrumenti za privredna društva u Srbiji obavezna je počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu. Na treningu ćemo se baviti praktičnim aspektima primene ovog standarda, sa posebnim osvrtom na poreski tretman efekata primene MSFI 9.