Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 2/23 i zakazan je trening o utvrđivanju poreza na imovinu (9. marta)

15. 2. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 2/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 15. februara, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 20. januara 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 184 strane) objavili smo: 

 1. 13 tekstova, 
 2. 14 poreskih kratkih tema i
 3. 18 mišljenja Ministarstva finansija.

Iako bi ovaj period trebalo da bude u znaku sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja i utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2022. godinu, deluje da su te aktivnosti u drugom planu. Tokom januara i februara velika većina pitanja pretplatnika odnosi se na obavezu izdavanja elektronskih faktura i evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (SEF). 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u Službenom glasniku RS u kasnim večernjim satima 31. januara, sa početkom primene već od 1. februara ove godine. Najveći broj izmena i dopuna, pored onih opštih, odnosi se na izmenjena pravila izdavanja računa, i izvršen je pre svega s ciljem usaglašavanja sa propisima iz oblasti elektronskog fakturisanja i delimično sa carinskim propisima. Ovim izmenama posvetili smo nekoliko tekstova.

U okviru izmena koje se ne odnose na pravila izdavanja računa, skrećemo pažnju na propisanu bezuslovnu obavezu obračuna PDV-a na promet usluga stranih lica, bez naknade, koji se smatra izvršenim u Srbiji u smislu Zakona o PDV-u, nezavisno od toga da li je usluga pružena u poslovne ili neposlovne svrhe stranog lica, o čemu smo objavili zaseban tekst. 

Iako se očekivalo da u prvoj polovini februara budu objavljene i izmene podzakonskih akata iz oblasti propisa o elektronskom fakturisanju, njihovim objedinjavanjem u jedinstveni pravilnik, to se za sada još uvek nije desilo, ali očekuje se uskoro. Inače, očekivanje donošenja ovih propisa i naše nastojanje da brojna sporna pitanja usaglasimo sa Ministarstvom finansija bili su razlozi za nešto kasnije izdavanje ovog broja časopisa u odnosu na redovnu dinamiku.

Izostale su, bar za sada, takođe najavljene, neophodne izmene postavki SEF-a u delu Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a. Imajući u vidu da su Internim tehničkim uputstvom data skromna i konfuzna objašnjenja, s određenim greškama i razlikama u odnosu na postavke SEF-a, zajedno sa pojedinim pogrešnim odgovorima koje je Ministarstvo finansija objavilo na svom sajtu, bio je veliki izazov da još jednom damo instrukcije za unos podataka u Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju PDV-a. To smo učinili kroz dva teksta: u prvom smo ukazali na tehniku unosa podataka sa svim potrebnim objašnjenjima, dok smo u drugom obradili aktuelnosti i sporna pitanja iz ove oblasti. 

Februarski broj časopisa uobičajeno je posvećen utvrđivanju poreza na dobit. Ipak, imajući u vidu da u toj oblasti praktično nije bilo izmena u odnosu na prethodne godine, u ovom broju objavili smo samo opšti tekst o usklađivanju rashoda i prihoda u poreskom bilansu, dok ćemo o pojedinim pitanjima iz ove oblasti pisati u narednom broju.

Tokom marta biće aktuelno i utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu u skladu sa novim pravilima i na izmenjenim obrascima poreskih prijava, povodom čega smo zakazali tradicionalni trening koji se ove godine održava 9. marta

PRIJAVA ZA TRENING