Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 10/21 (tema broja: Otpis duga i druge transakcije sa vlasnicima – s aspekta MSFI)

2. 10. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 10/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 1. oktobra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 4. oktobra 2021. godine.

U novom broju časopisa (na 168 strana) objavili smo: 

 1. 19 tekstova, 
 2. 15 poreskih kratkih tema,
 3. 13 mišljenja Ministarstva finansija i 
 4. novi PKT strip.  

Približava se kraj godine, koji tradicionalno karakterišu brojni novi zakoni i drugi propisi, što će biti slučaj i ovoga puta. Već početkom oktobra biće izvršene izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nakon čega će uslediti izmene i dopune nekoliko poreskih zakona, sa pratećim izmenama podzakonskih akata. 

Zakon o fiskalizaciji menja se sa ciljem propisivanja prelaznog perioda od šest meseci za početak pune primene (od 1. maja 2022. godine), uz propisivanje mogućnosti da obveznici i ranije nego što je bilo predviđeno fiskalne kase zamene elektronskim fiskalnim uređajima (počev od 1. novembra 2021. godine). Kako se približava početak primene novih pravila fiskalizacije, povećava se interesovanje obveznika za ovu problematiku, što je bio povod da objavimo tekst o nekoliko aktuelnih pitanja iz ove oblasti.

Slična situacija je i sa novim Zakonom o elektronskom fakturisanju, čija obavezna primena za pojedine subjekte počinje 1. januara 2022. godine. Za sada nema najave da će se ovaj zakon menjati ili odlagati početak njegove primene (iako se mogu čuti takvi zahtevi), pa se treba blagovremeno pripremiti. Za te svrhe (konačno) je objavljeno Interno tehničko uputstvo i link za pristup posebnoj internet stranici Ministarstva finansija na kojoj je postavljena demo verzija sistema eFaktura.

Imajući u vidu da će počev od 1. januara 2022. godine privredni subjekti račune (fakture) za promet dobara i usluga izdavati u skladu sa različitim propisima (fiskalizacija, elektronsko fakturisanje i PDV), zakazali smo trening (27. oktobra) na kojem ćemo izvršiti uporednu analizu svih relevantnih pravila, kako bismo sagledali da li elektronska faktura, odnosno fiskalni račun, mogu imati karakter računa u smislu propisa o PDV-u.

Kao temu broja izdvojili smo tekstove o pravilima računovodstvenog evidentiranja relativno čestih transakcija sa osnivačima društva koji u tim transakcijama nastupaju u svojstvu vlasnika. Reč je pre svega o oproštaju duga, prenosima imovine bez naknade i realizaciji transakcija po netržišnim uslovima. U takvim okolnostima večno pitanje je da li se efekti takvih transakcija evidentiraju preko Bilansa uspeha ili pak preko kapitala.

Narodna skupština donela je Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, kojim se propisuje obavezna upotreba ćiriličkog pisma u radu državnih organa, javnih preduzeća i još nekih javnih službi i organizacija. Ipak, ovim zakonom propisuju se i mere koje se odnose na poslovanje privrednih subjekata, što je bio povod da napravimo paralelu sa drugim propisima kojima se propisuje upotreba srpskog jezika, ćiriličkog i latiničkog pisma (propisi o privrednim društvima, elektronskom fakturisanju, fiskalizaciji, računovodstvu, trgovini, poreskom postupku i poreskoj administraciji). Simbolike radi, tekst o ovom zakonu objavljen je ćirilicom.