Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 1/21 - uz časopis pretplatnici dobijaju dve zbirke poreskih zakona i PKT kalendar za 2021.

3. 1. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 1/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 3. januara 2021. godine, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 11. januara. Naime, usled uobičajenih problema u isporuci pošte između dva praznika, časopis će biti distibuiran odmah posle Božiča.     

Osim časopisa, pretplatnici će u paketu dobiti: 

 1. Zbirku poreskih zakona 01 (PDV, porez na dobit i porezi na imovinu),
 2. Zbirku poreskih zakona 02 (porez na dohodak i doprinosi) i
 3. PKT kalendar za 2021.    

U novom broju časopisa (na 216 strana) objavili smo: 

 1. 27 tekstova, 
 2. 19 poreskih kratkih tema,
 3. 26 mišljenja Ministarstva finansija i
 4. Novogodišnji PKT strip.  

U okviru propisa koje pratimo, početak 2021. godine u znaku je primene novih propisa o PDV-u, pre svega u oblasti građevinarstva. Nakon što je izmenama Zakona o PDV-u propisan vrednosni kriterijum od 500.000 dinara, bez PDV-a, izmenama podzakonskog akta uređena su pojedina pitanja koja bi bila vrlo sporna da se to nije dogodilo, o čemu smo pisali u prethodnom broju časopisa. Naime, imajući u vidu da su u oblasti građevinarstva uobičajena avansna plaćanja, kao i da su moguće naknadne izmene (povećanje i smanjenje) osnovice za PDV, bilo je važno urediti kako takve promene utiču na određivanje poreskog dužnika u graničnim slučajevima (kada se vrednost prometa pod uticajem takvih promena menja u odnosu na iznos od 500.000 dinara). U tom smislu, o novim pravilima određivanja poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva objavili smo nekoliko tekstova. 

Krajem decembra 2020. godine doneta je i nova uredba Vlade kojom je uređeno pitanje načina i postupka odlaganja dugovanog poreza i doprinosa, tj. njihovog plaćanja na rate. Umesto 4, odnosno 5. januara, prva rata (od maksimalno moguće 24) za plaćanje dospeva 10. februara 2021. godine. Do tada bi Poreska uprava trebalo da reši nekoliko tehničkih pitanja, pre svega u pogledu BOP-a po osnovu kog će se vršiti plaćanje, o čemu ćemo pretplatnike obavestiti preko sajta i u narednom broju časopisa. O ovoj temi održan je PKT online seminar 28. decembra 2020. godine - POGLEDAJTE SNIMAK PREDAVANJA.

Značajnu pažnju u časopisu posvetili smo pitanju određivanja poreskog statusa domaćih državljana koji rade u inostranstvu (tzv. gastarbajteri) imajući u vidu da je u medijima o tome bilo reči, ali uglavnom na pogrešan i površan način. U nekoliko tekstova objasnili smo najpre kako se određuje i dokazuje poreska rezidentnost, jer od toga zavisi da li po osnovu prihoda ostvarenih u inostranstvu postoje bilo kakve poreske obaveze u Srbiji. Zatim smo ukazali kako se postiže izbegavanje dvostrukog oporezivanja ukoliko domaći državljanin koji radi u inostranstvu ima status poreskog rezidenta Srbije. U zasebnom tekstu objasnili smo način određivanja rezidentnosti u kontekstu propisa o deviznom poslovanju.

DVA PKT ONLINE DOGAĐAJA U JANUARU

Seminar o godišnjem finansijskom izveštaju i utvrđivanju poreza na dobit ove godine biće održan online, posredstvom internet platforme Zoom. Za pretplatnike časopisa prisustvo seminaru je besplatno za dva učesnika po pretplati. Pretplatnici ne treba da se prijavljuju preko sajta, već ćemo link za pristup seminaru dostaviti putem mejla. Zakazan je i trening (28. januara) o poreskim i računovodstvenim aspektima licenci za softver i ulaganjima u vebsajt.

Dvodnevni seminar 21. i 22. januara: Godišnji finansijski izveštaj i utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu

Trening 28. januara: Licence za softver i ulaganje u razvoj veb-sajta - poreski i računovodstveni aspekti 

PRIJAVA ZA TRENING