Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Novi broj časopisa Porezi i računovodstvo - 11/21 (tema broja: Likvidacija privrednog društva) i novi paketi pretplate na časopis za 2022. godinu

31. 10. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 11/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 31. oktobra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od srede 3. novembra 2021. godine.

U novom broju časopisa (na 192 strane) objavili smo: 

 1. 21 tekst, 
 2. 16 poreskih kratkih tema,
 3. 20 mišljenja Ministarstva finansija i 
 4. nove pakete pretplate na časopis za 2022. godinu.  

Tema novog broja je likvidacija privrednog društva. Reč je o postupku koji članovi društva pokreću u slučaju kada nemaju interes da društvo nastavi da postoji. Takva, tzv. dobrovoljna likvidacija može se sprovesti ukoliko društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Ukoliko društvo nema dovoljno sredstava za pokriće obaveza – pokreće se stečajni postupak u skladu sa zakonom. U određenim okolnostima sprovodi se prinudna likvidacija. Relativno složenu problematiku likvidacije objasnili smo u čak 15 zasebnih tekstova, i to sa pravnog, poreskog, računovodstvenog i radnopravnog aspekta.

Preostalih šest tekstova odnosi se na nove propise iz oblasti fiskalizacije, poreza na dobit i deviznog poslovanja. Skrećemo pažnju na obavezu dostavljanja godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica. Obavezu dostavljanja ovog izveštaja nadležnom poreskom organu ima rezidentno pravo lice koje se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica u skladu sa uslovima iz člana 61v Zakona o porezu na dobi pravnih lica. Ukoliko je poreski period krajnjeg matičnog pravnog lica kalendarska godina, to lice dužno je da za 2020. godinu godišnji izveštaj podnese najkasnije do 31. decembra 2021. godine, u papirnoj formi, na novom propisanom Obrascu CbC.

NOVI PAKETI PRETPLATE NA ČASOPIS ZA 2022. GODINU

Kao što smo u stripu iz prethodnog broja najavili, za narednu 2022. godinu pripremili smo nove pakete pretplate na časopis, i to:

 1. Srebrni paket,
 2. Zlatni paket i
 3. Premijum paket.

Paketi imaju različit obuhvat, pre svega u pogledu obima konsultacija i broja treninga, a važna napomena je da svi paketi obuhvataju štampano izdanje časopisa i pristup aplikaciji Porezi Online. Naime, poznato je da nikada ne repriziramo već objavljene tekstove, već uvek pišemo o novim temama i objavljujemo nove tekstove, pa na ovaj način želimo da svim pretplatnicima omogućimo pristup kompletnoj arhivi časopisa i brojnim drugim sadržajima.

Naša osnovna tendencija jeste da pretplatnici koji nemaju potrebu za konsultacijama (osim u izuzetnim slučajevima), već redovno čitaju časopis i koriste ga kao osnovni izvor za rešavanje pitanja, plaćaju manju cenu pretplate. Ovoj kategoriji pretplatnika na raspolaganju je srebrni paket koji ima (značajno) manju cenu u odnosu na onu koja je važila prethodnih godina za paket koji je obuhvatao štampano i elektronsko izdanje. Drugoj kategoriji pretplatnika, koja preferira relativno česte usmene i pisane konsultacije, na raspolaganju je zlatni ili premijum paket. Ova dva paketa sadrže i pravo na besplatno prisustvovanje na jednom (zlatni), odnosno dva treninga (premijum) u toku godine, po izboru pretplatnika.

Ukoliko objašnjenja i instrukcije koje objavljujemo u časopisu, uz predviđeni obim konsultacija u okviru odgovarajućeg paketa pretplate nisu dovoljni, odnosno ukoliko postoji potreba za detaljnim analizama poslovnih transakcija, ugovora i druge dokumentacije, što su usluge koje prevazilaze okvire kratkih pitanja i nisu obuhvaćene nijednim paketom pretplate na časopis, najbolji izbor je zaključivanje ugovora o konsultantskim uslugama, kakav već imamo sa brojnim klijentima.

Nove pakete pretplate predstavićemo i na online seminaru koji se održava 18. novembra: Porezi i računovodstvo - novi propisi i druge aktuelnosti. Prisustvo seminaru besplatno je za sve učesnike koji se budu prijavili, uz napomenu da je broj učesnika ograničen. 

PRIJAVA ZA BESPLATAN ONLINE SEMINAR

PKT ONLINE TRENINZI U NOVEMBRU

10. novembra: Novi propisi iz oblasti fiskalizacije i aktuelna pitanja iz oblasti elektronskog fakturisanja

24. novembra: Priznavanje prihoda u skladu sa MSFI 15 i drugom računovodstvenom regulativom

30. novembra: Povratna ambalaža i upravljanje ambalažnim otpadom - poreski tretman s aspekta PDV-a

PRIJAVA ZA TRENINGE