Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Novi broj časopisa - Porezi i računovodstvo broj 10/23, nova specijalistička obuka za poresko savetovanje i dva nova PKT treninga u oktobru

30. 9. 2023.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 10/23 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. septembra, dok štampano izdanje pretplatnici mogu da očekuju od ponedeljka 2. septembra 2023. godine. 

U novom broju časopisa (na 144 strane) objavili smo: 

 1. 16 tekstova, 
 2. 13 poreskih kratkih tema i
 3. 19 mišljenja Ministarstva finansija.

Kao temu broja izdvojili smo poseban postupak oporezivanja prometa polovnih dobara. Suština je da se u tim okolnostima obaveza za PDV utvrđuje primenom preračunate poreske stope na osnovicu koju čini razlika između prodajne i nabavne cene dobra, a da se obračunati PDV ne iskazuje u računu. Ipak, da bi se ovaj postupak primenio, potrebno je ispuniti određene uslove, a poseban osvrt dali smo na obavezu evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u, kao i izdavanje elektronskih faktura i fiskalnih računa. 

Početkom septembra aktuelizovalo se pitanje fakturisanja tzv. posebne naknade koju naplaćuje SOKOJ od uvoznika laptopa, tableta, pametnih telefona i drugih uređaja, što je bio povod da objavimo tekst u kojem dajemo objašnjenja o pitanjima zakonskog osnova za naplatu ove naknade, obračunu PDV-a, pravu na odbitak prethodnog poreza i načinu knjiženja.

Na internet stranici Ministarstva finansija u drugoj polovini septembra objavljena je radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. Prelaznim i završnim odredbama za najveći broj izmena predviđen je početak primene od 1. januara 2024. godine. Ipak, po značaju najvažnija novina dovešće do obaveze elektronskog evidentiranja prethodnog poreza u SEF-u za sve obveznike PDV-a za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

U oblasti elektronskog fakturisanja pisali smo o izdavanju elektronske fakture po osnovu povećanja osnovice nakon datuma nastanka poreske obaveze, i obavezi evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u, sa posebnim osvrtom na pravo na odbitak prethodnog poreza u tim situacijama. Naime, u uslovima primene propisa o elektronskom fakturisanju aktuelizuju se stara i nastaju nova pitanja u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza u brojnim situacijama, što je bio povod da o ovoj temi zakažemo trening 11. oktobra.

Ranijim izmenama propisa o PDV-u uređen je poreski tretman izdavanja i prenosa (kupoprodaje) jednonamenskih i višenamenskih vrednosnih vaučera. Uvažavajući okolnost da su ovakvi instrumenti sve više prisutni na tržištu, na treningu koji organizujemo 18. oktobra razmatramo sva brojna specifična i sporna pitanja sa poreskog aspekta. 

Osim dva nova treninga, 24. oktobra počinje i novi ciklus Specijalističke obuka za poresko savetovanje o poreskom sistemu Republike Srbije, koji će trajati 14 dana / 80 časova.

PRIJAVA ZA TRENINGE I SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE