Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Novi broj časopisa Porezi i računovodstvo - 12/21 i informacije o pretplati na časopis za 2022. godinu

4. 12. 2021.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 12/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 4. decembra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 6. decembra 2021. godine.

U novom broju časopisa (na 176 strana) objavili smo: 

 1. 26 tekstova, 
 2. 14 poreskih kratkih tema i
 3. 14 mišljenja Ministarstva finansija.  

U nekoliko tekstova objasnili smo izmene i dopune zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na imovinu i poreza na dobit pravnih lica. Pored toga, tokom decembra biće izvršene izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, sa ciljem da se obaveza izdavanja elektronskih faktura u transakcijama sa subjektima javnog sektora odloži za 1. maj 2022. godine, pri čemu će subjekti moći da i u prelaznom periodu koriste sistem elektronskih faktura.

Očekuju se i izmene i dopune Pravilnika o PDV-u, prvenstveno sa ciljem usaglašavanja pravila izdavanja računa sa propisima o fiskalizaciji i elektronskom fakturisanju.

Osim izmena poreskih zakona, kao temu broja izdvojili smo poreski tretman povratne ambalaže s aspekta PDV-a. Naime, obveznici PDV-a koji vrše promet dobara u povratnoj ambalaži koju nisu zaračunali primaocima dobara, dužni su da na dan 31. decembra 2021. godine utvrde eventualni manjak ambalaže i da na utvrđeni manjak obračunaju PDV. Na isporuke povratne ambalaže od 1. januara 2022. godine primenjuju se nova pravila oporezivanja, što je uticalo da problematiku povratne ambalaže objasnimo u tri zasebna teksta.

INFORMACIJE O PRETPLATI NA ČASOPIS ZA 2022. GODINU

Sa ciljem unapređenja komunikacije sa pretplatnicima časopisa, od 1. januara 2022. godine uvodimo savremeni kontakt centar za potrebe konsultacija preko telefona. Do uspostavljanja pune funkcionalnosti sistema i upoznavanja pretplatnika sa načinom funkcionisanja, u prelaznom periodu neće se računati vreme koje pretplatnici potroše. Taj period će okvirno trajati mesec ili dva, nakon čega ćemo započeti sa merenjem vremena u skladu sa novim konceptom paketa pretplate. Telefonske konsultacije su najmanje pouzdan način za rešavanje poreskih i drugih pitanja, pa i ovom prilikom ističemo da ih treba koristiti samo izuzetno. Prednost uvek treba dati pisanoj komunikaciji putem mejla. Za te potrebe razvijamo posebnu aplikaciju (tzv. tiketing sistem) koja će pretplatnicima omogućiti da na jednom mestu imaju pregled kompletne komunikacije sa našim savetnicima, kao i uvid u preostali raspoloživ broj kratkih pitanja u okviru pretplate na časopis.

Pretplatnici koji nisu sigurni u pogledu odabira paketa, odnosno ukoliko odaberu srebrni ili zlatni paket, ali se tokom godine ispostavi da postoji potreba za dodatnim konsultacijama, svakako će moći da izvrše odgovarajuće doplate u skladu sa individualnim potrebama.

Pretplatnici koji ne vole ograničenja a imaju potrebu za našom kontinuiranom podrškom i većim obimom usluga (tekuće konsultacije, detaljne analize planiranih transakcija i dr.), imaju na raspolaganju mogućnost zaključivanja ugovora o konsultantskim uslugama sa mesečnom paušalnom naknadom. U zavisnosti od visine ugovorene naknade, ovakav ugovor može da podrazumeva gratis isporuku časopisa i veći broj lozinki za pristup aplikaciji Porezi Online. Ovo je svakako najbolji izbor koji garantuje sprovođenje transakcija u skladu sa zakonom i minimiziranje rizika od pogrešne primene propisa!

PRIJAVA ZA PRETPLATU

Odaberite najbolje za sebe i vidimo se na novim treninzima u decembru!

PKT ONLINE TRENINZI U DECEMBRU

10. decembra: Nova pravila oporezivanja zarada, novi podsticaji za zapošljavanje i druge izmene zakona iz oblasti poreza na dohodak i doprinosa

16. decembra: Utvrđivanje poreza na dobit i poreske amortizacije za 2021. godinu, i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica

17. decembra: Primena propisa o fiskalizaciji - aktuelna i sporna pitanja

22. decembra: Pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja - primena novog Kontnog okvira i računovodstveni obračuni koji utiču na rezultat

24. decembra: PDV aktuelnosti - izdavanje računa, povratna ambalaža, utvrđivanje manjka, ispravka srazmernog poreskog odbitka i dr.

PRIJAVA ZA TRENINGE