Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Nove izmene i tzv. hitne ispravke Sistema elektronskih faktura i ažurirano Interno tehničko uputstvo

13. 7. 2022.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji još jednih u nizu tzv. novih hitnih ispravki Sistema elektronskih faktura i ažurirano Interno tehničko uputstvo.

U nastavku prenosimo objavljene izmene Sistema elektronskih faktura:

 1. izvršena je dopuna opisa upotreba poreskih kategorija;
 2. dodata je poruka upozorenja prilikom slanja fakture da obaveza neće biti evidentirana u CRF ukoliko se na strani primaoca nalazi Korisnik Javnih Sredstava a pošiljalac nije naznačio da je potrebno evidentirati obavezu u CRF;
 3. omogućeno je ažuriranje podataka o kontaktu, čime će se prikazati poslovno ime korisnika tamo gde je bio naziv, i popuniće se PIB ako ne postoji;
 4. proširen je naziv kompanije na 500 karaktera kako bi moglo da se unese puno poslovno ime pravnog lica;
 5. dodata je stranica u okviru koje korisnici mogu videti poslednje izmene i ispravke Sistema elektronskih faktura.

Pored navedenog, izvršene su i određene ispravke Sistema elektronskih faktura:

 1. za poresku kategoriju OE dodate su poreske šifre PDV-RS-7a-4, PDV-RS-9, PDV-RS-4-NP, PDVRS-5-NP, PDV-RS-3-NP-ostalo;
 2. зa poresku kategoriju N dodata je poreska šifra PDV-RS-6-1-1 (BN);
 3. зa poresku kategoriju N dopunjeni su nazivi poreskih šifara PDV-RS-4 i PDV-RS-5;
 4. iz poreske kategorije O su uklonjene duplirane poreske šifre PDV-RS-17-4-2 i PDV-RS-17-4-3;
 5. omogućeno je logovanje poreskih punomoćnika. Rad poreskih punomoćnika u Sistemu elektronskih prikazan je na stranici 191 Internog tehničkog uputstva;
 6. na PDF prikazu knjižnog odobrenja dodate su vrednosti „Ukupno za uplatu“ i „Valuta fakture“;
 7. dodato je polje „Preuzmi“ za otkazana dokumenta;
 8. dodato je polje „Otkaži“ za dokumenta u statusu „Novi“;
 9. omogućeno otkazivanje dokumenta u statusu „Novi“;
 10. omogućena je izmena imejl adrese kompanije u odeljku „Podešavanja“;
 11. dodata je validacija cene proizvoda za knjižno odobrenje koje se šalje putem API servisa. Vrednost mora biti u opsegu od -99999999999999.99 do 99999999999999.99;
 12. postavljena je validacija da korisnik ne može da pošalje dokument sa negativnom cenom;
 13. prilikom slanja knjižnog odobrenja koje je vezano za fakturu koja se ne nalazi u sistemu putem API servisa, ukoliko u kontaktima nema kupca kome se šalje knjižno odobrenje, kreira se novi kontakt;
 14. omogućeno je automatsko brisanje duplih faktura na svakih 15 minuta prilikom čega se šalje imejl obaveštenje i notifikacija putem API servisa;
 15. odata je validacija da broj fakture ne može biti kraći od 3 karaktera;
 16. omogućen je prikaz celog iznosa u poljima „Cena“ i „Iznos bez PDV-a“ na korisničkom interfejsu;
 17. ispravljen je prikaz valute na strani prodavca kada je dokument u statusu „Novi“ (sada se prikazuje RSD umesto EUR);
 18. onemogućeno je ažuriranje podataka o kompaniji kod svake prijave zakonskog zastupnika na sistem;
 19. kada korisnik izmeni naziv kompanije u odeljku podešavanja, automatski će se ažurirati naziv kompanije u meniju za odabir kompanije u gornjem desnom uglu korisničkog interfejsa.

Detaljna objašnjenja o svim aktuelnostima u oblasti elektronskog fakturisanja mogu se videti u našem novom kapitalnom izdanju - priručniku: Pravila izdavanja računa.

PRIJAVA ZA PREDRAČUN ZA PRIRUČNIK