Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Nove izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima – ponovo se menja način označavanja podatka o načinu plaćanja

12. 5. 2022.

Ministar finansija, već posle nepune dve nedelje od prethodnih izmena i dopuna, ponovo je doneo Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa. Ovaj pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 57/22, od 12. maja i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 13. maja 2022. godine

Izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima izvršene su u delu koji se odnosi na označavanje podataka o načinu plaćanja.

Prema izmenjenom članu 6. stav 1. Pravilnika o fiskalnim računima, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona o fiskalizaciji, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:

 • „gotovina” - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);
 • „instant plaćanje” - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
 • „platna kartica” - ako se plaćanje vrši platnom karticom;
 • „ček” - ako se plaćanje vrši čekom;
 • „prenos na račun” - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 • „vaučer” - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • „drugo bezgotovinsko plaćanje” - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Posle stava 1. u članu 6. Pravilnika o fiskalnim računima dodaje se novi stav 2, koji glasi:

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:

 • „gotovina” - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;
 • „prenos na račun” - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 • „vaučer” - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • „drugo bezgotovinsko plaćanje” - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

U skladu sa navedenim, ovim izmenama i dopunama Pravilnika o fiskalnim računima, za najveći broj obveznika fiskalizacije suštinski se vraća staro rešenje kojim je bilo predviđeno da se plaćanje instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom označava zasebnim načinima plaćanja koja ne pripadaju kategoriji „gotovina“.

Međutim, plaćanje instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom će se ipak označavati kao „gotovina“ samo u slučaju prometa koji obavljaju obveznici fiskalizacije koji vrše promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare.

Detaljna objašnjenja o svim aktuelnim i brojnim spornim pitanjima u oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja daćemo na predstojećem besplatnom treningu (samo za kupce Priručnika o računima) koji se održava 18. maja 2022. godine. 

Poručite novi Priručnik: Pravila izdavanja računa, i obezbedite učešće na treningu!

PRIJAVA ZA PRIRUČNIK O RAČUNIMA