Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Na sajtu MF objavljeno je Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave za frilensere na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine

4. 4. 2023.

U jubilarnom izdanju časopisa Porezi i računovodstvo broj 100 (4/23) upoznali smo naše čitaoce sa izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (Pravilnik) kojima je, pored ostalog, propisana nova poreska prijava na Obrascu PP OPO-K.

Tom prilikom smo, između ostalog, ukazali na to:

 • da se po osnovu prihoda koje su frilenseri ostvarili u prvom kvartalu, odnosno od 1. januara do 31. marta 2023. godine, prijava može podneti na novom Obrascu PP OPO-K, s tim da se u ovom slučaju rok od 30 dana za podnošenje prijave računa počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za podnošenje prijave na ovom obrascu;
 • u pripremi je tehnička podrška koja će frilenserima u značajnoj meri olakšati podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, a kada će ova tehnička podrška biti operativna biće objavljeno na sajtu Ministarstva finansija (MF) i Poreske uprave;
 • ukoliko frilenseri žele da za prihode koje su ostvarili u prvom kvartalu 2023. godine prijavu podnesu pre sticanja tehničkih uslova za podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K – to mogu učiniti počev od 3. aprila 2023. godine na Obrascu PP OPO, s tim da u tom slučaju neće moći da koriste tehničku podršku kao u slučaju podnošenja poreske prijave na Obrascu PP OPO-K;
 • da će MF objaviti objašnjenja u vezi sa podnošenjem i popunjavanjem poreskih prijava na Obrascu PP OPO, kao i na Obrascu PP OPO-K, kao i da ćemo odmah po objavljivanju obavestiti korisnike naših usluga.

MF je 3. aprila ove godine na svojoj internet stranici objavilo Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem.

Ovo objašnjenje je od značaja za obveznike, tzv. frilensere koji se opredele da poresku prijavu za prihode ostvarene u prvom kvartalu ove godine podnesu na Obrascu PP OPO.

Ukoliko to ne učine – što, još jednom ističemo nisu obavezni – tzv. frilenseri će za prihode ostvarene u prvom kvartalu ove godine podnositi poresku prijavu na novom Obrascu PP OPO-K (putem portala, za koji se očekuje da će biti dostupan pod nazivom „Frilenser“) u roku od 30 dana počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za podnošenje prijave na ovom obrascu.

U vezi sa ovime MF će, kao što je najavljeno, objaviti informaciju i odgovarajuća objašnjenja. Očekivanja su da će poreska prijava na novom Obrascu PP OPO-K biti značajno jednostavnija za podnošenje, kao i da ća se većina frilensera opredeliti da za prihode ostvarene u prvom kvartalu poresku prijavu podnese na novom Obrascu PP OPO-K.

Detaljna objašnjenja u vezi sa utvrđivanjem poreske obaveze za frilensere po osnovu prihoda ostvarenih počev od 1. januara ove godine, izborom povoljnije opcije oporezivanja i drugim pitanjama od značaja za ovu kategorija obveznika daćemo na predstojećem treningu 21. aprila: Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana i oporezivanje frilensera u skladu sa novim pravilima.

PRIJAVA ZA TRENING