Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Izvršene su još jedne u nizu izmena, odnosno ispravki Sistema elektronskih faktura i ažurirano je Interno tehničko uputstvo

25. 7. 2022.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji još jednih u nizu novih izmena, odnosno ispravki Sistema elektronskih faktura i ažurirano je Interno tehničko uputstvo.

Proširen je obuhvat poreskih kategorija – kod poreske kategorije N (anuliranje) omogućeno je da se posle iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, ukoliko je za taj promet drugim zakonom propisano umanjenje iznosa za plaćanje, prikazivanje umanjenja iznosa za plaćanje vrši se tako što se u delu količina navodi -1, a u delu cena se navodi iznos za koji se vrši umanjenje, o čemu su data objašnjenja u ažuriranom Internom tehničkom uputstvu na str. 211.

Pored toga, izvršene su i određene ispravke Sistema elektronskih faktura:

 • omogućeno je slanje fakture koja je menjana nakon ažuriranja nacrta;
 • moguće je imati samo jednu adresu upisanu u bazu;
 • prilikom unosa maksimalnog iznosa u polje „Cena“ ukupan iznos se ne umanjuje za 0,01;
 • ukoliko SEF ne dobije status dokumenta iz CRF-a prikazaće se novi status CirStatusSyncError;
 • popravljena je paginacija na stranicama: Pojedinačna evidencija PDV-a i Zbirna evidencija PDV-a;
 • korisnicima je onemogućeno da menjaju valutu dokumenta na stranici „Podešavanja dokumenta“;
 • dodata je odgovarajuća poruka ukoliko korisnik pokuša da otpremi dokument koji je u stranoj valuti;
 • dodata je odgovarajuća poruka ukoliko korisnik pokuša da otpremi dokument sa negativnom cenom;
 • u verziji na engleskom jeziku promenjen je naziv polja na iskačućem prozoru za potvrdu da nije obeleženo slanje u CRF kada se dokument šalje subjektu javnog sektora;
 • prilikom slanja elektronske fakture, tip „Avansni račun“ ili „Кnjižno odobrenjе/zaduženjе“ neće se prikazivati iskačući prozor za potvrdu da nije obeleženo slanje u CRF kada se dokument šalje ka subjektu javnog sektora;
 • dodata je odgovarajuća poruka ukoliko korisnik pokuša da otpremi dokument sa negativnom cenom putem API-ja;
 • promenjena je logika zaokruživanja na 2 decimale. Uvek se zaokružuje na veću decimalu kada je poslednja cifra 5;
 • urađen je prevod na ćirilicu labele JMBG na stranici „Dodaj novu kompaniju“
 • uklonjeno je obeležavanje dokumenta kao duplikta kada korisnik iskoristi broj dokumenta koji je otkazan;
 • dozvoljen je unos broja telefona u bilo kom formatu na stranici „Podešavanja kompanijе“;
 • urađena je transliteracija polja za pretragu u padajućem meniju kod naziva kompanije;
 • omogućeno je osvežavanje podataka o PIB-u i u slučaju kada je prethodna vrednost bila prazna;
 • dodata je nova šifra osnova za PDV kategoriju „N“ PDV-RS-3-DZ.

Detaljna objašnjenja o pravilima elektronskog fakturisanja mogu se videti u našem novom kapitalnom izdanju - priručniku: Pravila izdavanja računa.

PRIJAVA ZA PREDRAČUN ZA PRIRUČNIK