Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Izmenama Zakona o fiskalizaciji biće propisana njegova primena već od 1. novembra 2021, uz prelazni period od šest meseci

12. 9. 2021.

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji će Vlada Republike Srbije na narednoj sednici usvojiti u formi predloga zakona i uputiti ga Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.  

Nacrtom zakona predviđeno je da su lica koja imaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa trenutno važećim Zakonom o fiskalnim kasama dužna da u periodu od 1. novembra 2021. do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Lica koja nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, ali nisu izuzeta od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja prema odredbama Zakona o fiskalizaciji i nove Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužna su da u periodu od 1. novembra 2021. do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Dakle, predviđen je prelazni period za obveznike fiskalizacije, od 1. novembra 2021. do 30. aprila 2022. godine, kako bi tokom tog perioda imali mogućnost da se postepeno prilagode novom modelu fiskalizacije. Naime, prema novom rešenju koje je predviđeno Nacrtom zakona daje se mogućnost obveznicima fiskalizacije da fazno prelaze na novi model fiskalizacije u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, čime treba da se omogući da nesmetano nastave svoje poslovanje, posebno kada je reč o obveznicima koji vrše promet na malo na više lokacija.

O primeni Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim za njegovu primenu, kao i predloženim izmenama ovog zakona, detaljna objašnjenja daćemo na predstojećem treningu koji se održava 17. septembra. Prijavite se blagovremeno!

PRIJAVA ZA TRENINGE