Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Iskazivanje podataka u potvrdi PPP-PO i poreskoj prijavi PPDG-2R za 2020. godinu po osnovu isplate zarade tzv. kvalifikovanim novozaposlenim licima (u skladu sa novim Mišljenjem MF)

5. 5. 2021.

Kao što smo objasnili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 4/21, str. 125, što se tiče načina na koji fizičko lice (kvalifikovani novozaposleni) iskazuje podatke u poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana na Obrascu PPDG-2R za 2020. godinu, treba poći od opšteg principa oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, koji podrazumeva da se u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom uključuje neto oporeziv iznos zarade (podsećamo da je taj iznos manji od stvarnog neto iznosa zarade koji je isplaćen obvezniku imajući u vidu primenu neoporezivog iznosa iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana), pa taj iznos treba da bude prikazan pod rednim brojem 3.2. – kao razlika iznosa iskazanih pod red. br. 3.1.1. i 3.1.2. Obrasca PPDG-2R.

Drugim rečima, ako se poslodavac opredelio za koncept koji podrazumeva da neuplaćeni iznos poreza i doprinosa ostaje njemu (poslodavcu), podatke u ovim poljima obveznik godišnjeg poreza – kvalifikovani novozaposleni iskazuje kao da su porez i doprinosi plaćeni u punom iznosu.

Navedeni zaključak proizlazi i iz najnovijeg Mišljenja Ministarstva finansija broj 011-00-90/2020-04 od 22. 4. 2021, iz kojeg citiramo najvažniji deo:

„Imajući u vidu navedeno, smatramo da se u Obrascu PPP-PO - Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, u delu 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, u kolonama pod red. br. 3.5, 3.6. i 3.7. iskazuju podaci o porezu i doprinosima po osnovu zarade, koji podaci u sebi sadrže i iznos poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za koje je poslodavac (isplatilac prihoda) ostvario pravo na oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica saglasno članu 21ž Zakona i članu 45đ Zakona o doprinosima.“

Naime, Mišljenjem MF opredeljen je način iskazivanja podataka u Potvrdi o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, na Obrascu PPP-PO, a time – iako to nije eksplicitno navedeno – i način iskazivanja podataka u Obrascu PPDG-2R za 2020. godinu.

Ukoliko je poslodavac u Obrascu PPP-PO za 2020. godinu iskazao podatke na način propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, odnosno podatke o porezima i doprinosima po odbitku koje je poslodavac zaista i platio tokom 2020. godine (o čemu smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 2/21, str. 8), prema našem mišljenju nema prepreka da poslodavac kvalifikovanom novozaposlenom – obvezniku godišnjeg poreza izda novu potvrdu sa podacima iskazanim u skladu sa citiranim Mišljenjem MF.