PKT vesti

 • Početak primene usklađenih dinarskih iznosa akcize odlaže se do 1. jula 2020. godine

  29. 05. 2020.
  Sa ciljem smanjivanja negativnih ekonomskih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, a posebno uzimajući u obzir aktuelno kretanje cene sirove nafte na svetskom tržištu kao posledicu pandemije, Vlada je donela akt kojim se početak primene usklađenih iznosa akcize odlaže do 1. jula 2020. godine.
 • Da li se za potrebe ostvarivanja direktnih davanja, koja će biti uplaćena u junu, poreska prijava na Obrascu PPP-PD može podneti u ponedeljak 1. juna?

  26. 05. 2020.
  Imajući u vidu da je 31. maj nedelja, mnogi privredni subjekti interesuju se da li će ih eventualno podnošenje poreske prijave u ponedeljak 1. juna dovesti u situaciju da ne mogu da ostvare direktna davanja koja će biti uplaćena u junu. Prema našim saznanjima, sistem Poreske uprave će biti podešen tako da se spisak privrednih subjekata kojima će direktna davanja biti uplaćena u junu formira na osnovu poreskih prijava koje budu podnete zaključno 1. juna (u ponedeljak). Drugim rečima, privredni subjekti poresku prijavu na Obrascu PPP-PD (sa datumom plaćanja: 4. januar 2021) mogu podneti i u ponedeljak 1. juna 2020. godine.
 • Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/20 (tema broja: Rezervisani sopstveni udeli - poreski aspekti i primena MSFI 2)

  22. 05. 2020.
  Kao temu broja izdvojili smo nove institute, propisane poslednjim izmenama Zakona o privrednim društvima, koji su u primeni od 1. aprila 2020. godine: rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje ovog udela kao finansijski instrument. Suština ovih instituta je mogućnost da društvo s ograničenom odgovornošću stimuliše ili nagradi određeno lice (npr. zaposlenog, direktora ili drugo lice koje ima poseban značaj za društvo), tako što će tom licu biti omogućeno da stekne udeo u društvu, po unapred određenoj (povlašćenoj) ceni. Pritom, reč je o (sopstvenom) udelu koje društvo prethodno stiče od svojih postojećih članova, bez naknade.
 • Dodatne informacije u vezi sa podnošenjem izmenjene poreske prijave na Obrascu PPP-PD

  08. 05. 2020.
  Prema novim trenutno raspoloživim informacijama, u izmenjenoj poreskoj prijavi kao datum plaćanja (u polju 1.4 Obrasca PPP-PD) ipak može da bude upisan 4. januar 2021. godine. Međutim, ukoliko je reč o izmenama koje utiču na iznos direktnog davanja, koje je u međuvremenu već uplaćeno na namenski račun privrednog subjekta, takva izmena neće uticati na iznos direktnog davanja, tj. neće se naknadno vršiti dodatna uplata na namenski račun.
 • Nekoliko (sistemskih) grešaka nastalih prilikom uplate bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima

  08. 05. 2020.
  Kao što je u medijima najavljeno, uplata bespovratnih novčanih sredstava - direktnih davanja u smislu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima realizovana je najvećim delom tokom jučerašnjeg dana. Međutim, u velikom broju slučajeva uočene su nepravilnosti i greške u pogledu iznosa koji je uplaćen na namenske račune privrednih subjekata.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.