PKT TRENING CENTAR

Storniranje elektronskih faktura, ispravke grešaka u SEF-u i nove izmene Pravilnika o PDV-u

7. 3. 2023.

Tokom početnog perioda izdavanja elektronskih faktura činjenica je da su obveznici pravili različite greške. U takvim okolnostima treba sagledati karakter i implikacije svake greške, kao i način njenog ispravljanja u SEF-u. Povezana tema jeste pitanje storniranja pogrešnih računa i izdavanje novih u skladu sa članom 44. Zakona o PDV-u

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o PDV-u, kojim se propisuju nova (logičnija) pravila izdavanja elektronskih faktura za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga (tzv. sukcesivne isporuke). Nova pravila primenjuju se od 1. marta 2023. godine. 

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Nove izmene i dopune Pravilnika o PDV-u
 • Storniranje greškom izdatih elektronskih faktura SEF-u
 • Storniranje greškom izdatih računa pre početka primene SEF-a
 • Storniranje računa u informacionom sistemu obveznika
 • Poreske posledice s aspekta PDV-a u slučaju storniranja računa
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV po osnovu storniranih faktura
 • Storniranje avansnih faktura u slučaju promene poreskog dužnika
 • Izdavanje dokumenta o izmeni osnovice, odnosno tzv. knjižnih odobrenja i zaduženja
 • Poreske posledice s aspekta PDV-a u slučaju naknadnog smanjenja osnovice za lice koje je izvršilo promet ili lice kojem je izvršen promet
 • Postupanje učesnika u slučaju promene namene avansa, kao i vraćanja avansa u celosti ili delimično
 • Postupanje učesnika kada uslovi za poresko oslobođenje nisu ispunjeni u momentu plaćanja avansa, a jesu u momentu prometa
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV po osnovu naknadnog smanjenja osnovice
 • Evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u u slučaju storniranja faktura i izdavanja dokumenta o smanjenju osnovice

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja, a za učesnike u Trening centru jedinstven pogled sa 36. sprata i posluženje (zdrava hrana i topli napici).  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

7. mart 2023. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).