Arhiva treninga

Pravila priznavanja prihoda (primena novog MSFI 15, IFRIC Tumačenja 22 i drugih MSFI)

7. 11. 2017.
 

1. januara 2018. godine počinje primena novog MSFI 15Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18Prihodi, a samim tim uvodi i neka nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima. 

Osim priznavanja prihoda od prodaje, na treningu će biti objašnjena pravila priznavanja prihoda, kao i rashoda i imovine u slučaju kada je plaćen avans u stranoj valuti, u skladu sa novim IFRIC Tumačenjem 22. Daćemo osvrt i na priznavanje prihoda po osnovu državnih davanja u skladu sa MRS 20, kao i nekih drugih transakcija.

PROGRAM PREDAVANJA  

  • pravila priznavanja prihoda u skladu sa novim MSFI 15
  • priznavanje prihoda u slučaju kada kupac ima pravo da vrati neprodatu robu
  • priznavanje prihoda od prodaje sa nagradom za kupca
  • priznavanje prihoda kada je usluga servisiranja uračunata u cenu
  • odobravanje rabata i drugi prodajni podsticaji
  • priznavanje prihoda u slučaju kada je naplaćen avans u stranoj valuti
  • priznavanje prihoda i utvrđivanje osnovice za PDV u slučaju ugovorene valutne klauzule
  • procena prihoda od nedovršenih usluga na datum bilansa stanja
  • državna davanja za realizaciju investicionog projekta
  • utvrđivanje ukupnog prihoda kao kriterijuma za priznavanje poreski priznatih rashoda 

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

7. novembar 2017. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter