Arhiva treninga

Izmene Zakona o deviznom poslovanju i sprečavanje pranja novca

25. 4. 2018.
 

Tokom aprila 2018. godine biće izvršene značajne izmene u oblasti deviznog poslovanja, dok je 1. aprila 2018. godine počela primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na treningu se razmatraju izmene Zakona o deviznom poslovanju, druge aktuelnosti iz oblasti deviznog poslovanja i obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca.  

DEVIZNO POSLOVANJE  

 • izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju; 
 • liberalizacija određenih kapitalnih poslova; 
 • alternativni oblici plaćanja u platnom prometu sa inostranstvom
 • prebijanje deviznih dugovanja i potraživanja
 • izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • otpis potraživanja po osnovu spoljnotrgovinskog posla
 • odobravanje zajmova i kredita 
 • devizne pozajmice osnivača
 • nerezidentni dinarski i devizni računi

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA  

 • obaveze računovođa, revizora i poreskih savetnika u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca
 • donošenje i usklađivanje internih akata
 • analiza i procena rizika
 • radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca
 • izrada indikatora pranja novca
 • ograničenja u gotovinskom poslovanju
 • vođenje evidencija i obaveštavanje nadležnog organa 
 • imenovanje odgovornog lica, usavršavanje i dr.

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Branka Đorđević, Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

25. april 2018. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter