Arhiva treninga

 • Praktična primena MSFI 16 - Zakupi i MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima (repriza)

  Novi MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranija primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Druga tema treninga je praktična primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, što znači da se primenjuje na godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi, a samim tim uvodi i nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima.
  29. 11. 2018.
 • Praktična primena izmenjenog MSFI za MSP

  Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFi za MSP) izmenjen je pre nekoliko godina, s tim da u domaćim uslovima prevod toga Standarda nije bio blagovremeno objavljen. Ministar finansija (konačno) je doneo Rešenje o utvrđivanju prevoda MSFI za MSP, pa se očekuje njegovo objavljivanje u Sl. glasniku RS. Izmene MSFI za MSP jesu značajne, pa je trening prilika da objasnimo pravila priznavanja i vrednovanja koja će se obavezno primenjivati prilikom sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
  28. 11. 2018.
 • Praktična primena MSFI 16 - Zakupi i MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima (premijera)

  Novi MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranija primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 propisuje značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga. Druga tema treninga je praktična primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, što znači da se primenjuje na godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi, a samim tim uvodi i nova pravila priznavanja prihoda. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima.
  20. 11. 2018.
 • Statusne promene i transakcije udelima (pravni, poreski i računovodstveni aspekti)

  Sprovođenje statusnih promena (spajanje, podela, pripajanje i izdvajanje) predstavlja jednu od najkompleksnijih poslovnih transakcija, imajući u vidu da podrazumeva niz različitiih implikacija, i to s aspekta oporezivanja, računovodstvenog evidentiranja, registracije u APR-u i uređivanja međusobnih odnosa članova društava. Ovaj jedinstveni trening idealna je prilika da se razume pravna i ekonomska suština statusnih promena.
  24. 10. 2018.
 • Pravila izdavanja računa i drugih dokumenata u sistemu PDV-a

  Zakon o PDV-u primenjuje se skoro 19 godina, ali u praksi još uvek postoje brojni problemi u pogledu izdavanja računa, odnosno iskazivanja propisanih elemenata. Obveznici vrlo često izdaju neispravne račune i druge dokumente koji služe kao računi, što dovodi do osporavanja prava na odbitak prethodnog poreza. Trening je namenjen svim licima koja se bave PDV-om, a posebna preporuka je da se na trening prijave komercijalisti, odnosno lica koja se neposredno bave izdavanjem, prijemom i kontrolom računa.
  18. 10. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter